Start dropdown content

Herhaal medicatie

Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen via 013-8700140 keuze 2 of direct via MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Via deze link naar MijnGezondheid.net kunt u een vraag stellen aan uw huisarts: het zogenaamde "e-consult"

Gebruik dit alleen voor korte of kleinere vragen, voor andere zaken kunt u beter een afspraak maken of telefonisch contact opnemen met de praktijk. E-consult is uiteraard niet bedoeld voor spoedeisende problemen.

MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Heeft u een tip voor ons of een klacht? Meldt het hier via dit formulier en u helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een compliment? Dan mag u dat uiteraard ook aangeven.

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk

Griepvaccinatiecampagne 2019 van start

Het is weer zover: de griepvaccinatiecampagne staat weer voor de deur. Binnenkort kunnen alle patienten uit onze praktijk die tot de risicogroep behoren weer een uitnodiging in de bus verwachten om de gratis griepvaccinatie af te komen halen in onze praktijk.

De griepprik beschermt tegen infectie met het influenza virus, en voorkomt deze of zorgt ervoor dat de infectie milder verloopt. Bij personen in de risicogroep kan dit virus ernstige complicaties veroorzaken tot zelfs overlijden.

De griepprik beschermt niet tegen verkoudheid of "griep" veroorzaakt door andere virussen. Enkele dagen na de griepprik kunt u soms lichte griepverschijnselen ontwikkelen, die echter altijd mild verlopen. Soms is een lichte huidreactie op de plaats van injectie mogelijk.

De griepvaccinatie vindt dit jaar plaats op

 • woensdag 23 oktober tussen 14.00 en 18.00 en
 • maandag 4 november tussn 17.30 en 19.30uur

Wie behoort tot de risicogroep?

 • iedereen van 60 jaar of ouder
 • patienten met suikerziekte / diabetes
 • patienten met COPD en astma
 • patienten met chronische hart- en vaataandoeningen
 • patienten met nierziekten
 • patienten met verminderde afweer, beenmergtransplantatie of hiv
 • patienten van in de leeftijd van 6 maanden tot 18 jaar die chronisch salicylaten gebruiken
 • patienten met verstandelijke handicap verblijvend in een instelling

Behoort u tot een risicogroep dan krijgt u binnenkort automatisch een uitnodiging.

Heeft u voor 15 oktober geen uitnodiging ontvangen en denkt u toch tot een risicogroep te behoren, neem dan contact op met onze praktijk.

 

Welkom

In onze huisartsenpraktijk doen wij ons best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Onze kenwaarden zijn: vertrouwen, laagdrempeligheid, deskundigheid.

We proberen oog te hebben voor de mens achter de patient en rekening te houden met zijn of haar specifieke situatie en medische voorgeschiedenis.

Uitgangspunt is zelf behandelen wanneer dat kan, maar ook op tijd doorverwijzen voor specialistische diagnostiek en behandeling.

Wij hebben speciaal oog voor preventie, ouderenzorg en palliatieve zorg.

In onze zorgverlening naar u proberen wij zoveel mogelijk het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt te hanteren: gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn.

Weten hoe gezond u zich eigenlijk voelt? : doe alvast de test op www.mijnpositievegezondheid.nl

Binnenkort meer over Positieve Gezondheid op deze site.

 

 

Lees Meer

Openingstijden

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Meer informatie

 • Wij willen u zo goed mogelijk adviseren of behandelen, waarbij u als patient kunt vertrouwen op onze deskundigheid en onafhankelijkheid.

  Wij proberen echter zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid te stimuleren. Daarnaast gaan wij uit van uw eigen verantwoordelijkheid voor het opvolgen van adviezen, het nakomen van afspraken en controles. Samen met u als patient proberen we onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen. Dit kan betekenen dat de ene patient met keelpijn wel op het spreekuur kan komen, terwijl een andere patient met deze klacht een “zelfzorgadvies” krijgt. Door samenwerking in ons centrum met andere zorgverleners proberen wij ook complexere zorg zoveel mogelijk dicht bij huis te bieden.

  Beroepsgeheim en Medisch Dossier

  Uw medische gegevens worden door ons vastgelegd in een Electronisch Patientendossier. Zonder uw toestemming zal dit nooit worden verstrekt aan anderen. Het delen van medische gegevens met andere zorgverleners kan wel verstandig zijn. U dient hiervoor eenmalig toestemming te geven aan onze praktijk.

  Lees hieronder meer over onze Missie & Visie of kijk op onze pagina over Positieve Gezondheid

   

  Lees meer

 • Telefonische bereikbaarheid

  De praktijk is van 8.00u tot 17.00 bereikbaar; het telefoonnummer is

  Indien u onze praktijk belt, krijgt u een keuzemenu te horen. Luistert u dit vooral altijd helemaal af. Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u direct een 1 intoetsen. U wordt dan direct doorgeschakeld met een van de assistentes.

  De capaciteit van de telefooncentrale is 6 telefoontjes tegelijk. Op drukke momenten is het met 2 of 3 assistentes onvermijdelijk dat u even ‘in de wacht wordt gezet’. De telefoontjes worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst: blijf dus vooral aan de lijn. Als u de verbinding verbreekt wordt u, bij opnieuw bellen, achteraan de wachtrij geplaatst.

  Tussen 12.00u en 13.30u is de praktijk gesloten i.v.m. de middagpauze en visites van de artsen. Van 13.30u tot 14.30u houden de assistentes hun spreekuren.

  Voor korte vragen of overleg kunt u uw huisarts ook telefonisch spreken. De assistente zal uw vraag doorgeven aan de huisarts en u wordt op een later tijdstip teruggebeld.
  Voor uitslagen van onderzoeken kunt u na 13.30u met de assistente bellen.

 • Wij willen u informeren dat onze assistentes hun uiterste best doen om u zo snel mogelijk telefonisch te woord te staan op het moment dat u contact zoekt met de praktijk. Desondanks zult u af en toe problemen ervaren met de bereikbaarheid van de praktijk.

   Spreekuur op afspraak

  Het reguliere spreekuur in onze praktijk verloopt uitsluitend volgens afspraak. Meestal wordt voor een afspraak ongeveer 10 minuten uitgetrokken. Verwacht u langer nodig te hebben, geef dit dan a.u.b. van tevoren aan. De assistente kan hiermee dan rekening houden en eventueel een dubbele afspraak maken. Voor het maken van een spreekuurafspraak verzoeken wij u vriendelijk zo mogelijk vóór 10.30u te bellen. Probeer als het mogelijk is ruim van tevoren een afspraak in te plannen, dat is zowel voor uw als voor onze planning handiger.

  Spreekuurtijden

  De spreekuurtijden zijn als volgt:

  Dkt. Kuik

  • maandagochtend
  • dinsdag: gehele dag
  • donderdag: gehele dag
  • vrijdagochtend

  Dkt Vingerhoets

  • maandagochtend
  • dinsdag: gehele dag
  • woensdag: gehele dag
  • vrijdagochtend

  Dkt Van Ginkel

  • maandag: gehele dag
  • dinsdag: gehele dag
  • woensdag: gehele dag
  • vrijdag: gehele dag

  Huisbezoek

  Indien u vanwege medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen is het mogelijk een huisbezoek aan te vragen. Voor de bereikbaarheid van de huisarts is het praktischer patienten op de praktijk te ontvangen. Bovendien zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling daar aanzienlijk beter.
  Huisbezoeken worden in het algemeen aan het eind van de ochtend en het begin van de middag gedaan. Graag  aanvragen voor 10.00 uur als u voor dezelfde dag een huisbezoek wilt (spoedgevallen uitgezonderd).

 • Voor een aantal zaken werken wij  met gespecialiseerde praktijkondersteuners:

  Praktijkondersteuners Somatiek

  Saskia Stegers
  Diabetes, Hart Vaatpreventie, Longaandoeningen, Ouderenzorg, Wondverzorging.

  Marylene Voeten:  Diabetes, Hart Vaatpreventie, Longaandoeningen, Ouderenzorg

  Ceciel Strik Diabetesverpleegkundige

  Praktijkondersteuner GGZ / Psychologische zorg

  Inge Mollen is onze praktijkondersteuner GGZ. Zij is psychologe kan hulp bieden bij enkelvoudige psychische problemen, waarbij de huisarts denkt dat u aan enkele gesprekken voldoende heeft.

  Onze praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur en maken zo nodig huisbezoeken. Verwijzing vindt plaats door de huisarts en er is regelmatig overleg over behandeling en begeleiding.

  Verpleegkundig Specialist (in opleiding)

  Vanaf september 2019 is Judith Kuipers als Verpleegkundig Specialist (VS) in opleiding (VIOS) in onze praktijk werkzaam. De verpleegkundig specialist is een nieuwe, BIG geregistreerde discipline in de huisartsenzorg. Het is de bedoeling dat de VS in de toekomst zelfstandig specifieke medische en verpleegkundige probleemgroepen kunnen diagnostiseren en behandelen. De toegevoegde waarde van de VS ligt vooral op het terrein waar deze 2 groepen elkaar raken. Judith volgt een deel van haar opleiding ook op de Centrale Huisartsenpost. De opleiding wordt verzorgd via de Fontys Hogeschool. Dkt. Vingerhoets fungeert als opleider.

 • Van 17.00 tot 8.00 uur en op zaterdag en zondag kunt u voor spoedeisende gevallen terecht bij de Centrale Huisartsen Post Tilburg. U wordt verzocht uitsluitend voor spoedgevallen van deze bereikbaarheidsdienst gebruik te maken.

  Tijdens deze diensten moet u het centrale spoednummer  085-5360300 bellen: u wordt dan automatisch doorverbonden met een centraliste die u een aantal vragen stelt om een indruk te krijgen van de aard en de ernst van het probleem. Eventueel wordt u de gelegenheid gegeven om op de centrale post een huisarts te bezoeken of wordt een visite gereden. De centralisten staan onder voortdurende supervisie van huisartsen en al hun adviezen worden door de dienstdoende huisarts gecontroleerd.

 • Recepten die worden aangevraagd voor BENU Apotheek Oranjeplein of Frankische Driehoek kunnen in het algemeen de eerstvolgende dag worden opgehaald.  Aflevering voor dezelfde dag is altijd mogelijk voor antibiotica, pijnstillers of als de huisarts dit medisch noodzakelijk acht.

  Recepten door de huisarts voorgeschreven op het spreekuur zijn dezelfde dag nog op de apotheek af te halen.

  Vraag tijdig uw herhaalrecepten aan en maak voor het aanvragen van uw herhaalrecepten a.u.b. gebruik van de telefonische receptenlijn, onze website, of de speciale herhaalservice via uw apotheek. Dat voorkomt onnodige telefoonbelasting van onze praktijk en verhoogt de bereikbaarheid.

  U dient dan rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 dagen.

  Apotheek

  BENU Apotheek Centrum aan het Oranjeplein en Frankische Driehoek zijn op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Op zaterdag is BENU apotheek Centrum geopend van 11.00 tot 13.00 uur.

 • Onze praktijk wil zo goed mogelijk inspelen op de moderne mogelijkheden van het internet en de sociale media. De veiligheid van u en van de informatie over het web staat echter voorop en moet gewaarborgd blijven. Daarom gaan de ontwikkelingen niet altijd zo snel als wij graag zouden willen.

  Mijn Gezondheid.net

  Via Mijn Gezondheidsnet bieden wij u de mogelijkheid tot het online maken van afspraken (geen dubbele afspraken), het aanvragen van herhaalrecepten, het opvragen van uitslagen en het inzien van een samenvatting van uw medisch dossier. U dient zich via de website www.MijnGezondheid.net aan te melden voor deze service.

  Sinds kort bestaan dezelfde mogelijkheden voor Smartphone of tablet via de app MedGemak .

  Daarnaast wordt voor een geselecteerde patientengroep het online dossier Gezondheidsmeter PGO uitgetest met onder meer online coaching programma’s, persoonlijk medisch dossier, extra e-consult mogelijkheden en videoconsult. Kijk voor meer informatie op de website van Gezondheidsmeter PGO. Denkt u dat het voor u geschikt zou kunnen zijn, neem contact op met de praktijk.

 • No Show Tarief

  Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend. Onze wachttijd is al lang genoeg.

  Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten in het vervolg bij u in rekening te brengen:
  Consult: EUR 10,00
  Dubbel consult: EUR 20,00

  Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

  Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. (uitzonderingen daargelaten)

 • Algemeen

  Thuisarts.nl

  Een handige site van het Nederlands Huisartsgenootschap met nuttige  en betrouwbare informatie en filmpjes over gezondheid en ziekte.

  Instructiefilmpje reiniging oogleden

  Bij chronische ooglidontsteking is de beste behandeling het consequent dagelijks reinigen van de oogleden. Hoe u dat het beste kunt doen ziet u in dit filmpje van het Oogziekenhuis Rotterdam

  Informatieve filmpjes op ziekenhuis.nl
  Op deze site van www.ziekenhuis.nl vindt u allerlei informatie over ziekenhuizen en ziektebeelden. Vooral de informatieve filmpjes over ziektebeelden en behandelingen kunnen interessant zijn. Deze filmpjes zijn opgesteld onder redactie van specialisten, huisartsen of patientenverenigingen.

  Hooikoortsradar.nl

  Het hooikoortsseizoen is weer volop begonnen. Wilt u zich goed informeren over de pollen in de lucht die u kunt verwachten, kijk dan op hooikoortsradar. Meer informatie vindt u ook op www.pollennieuws.nl

  Nordic Walking
  Nordic Walking is in Nederland een relatief nieuwe sport. Het is een ideale sport voor versterking van conditie en spieren. Ook voor mensen met medische problemen (diabetes, artrose, rugklachten, longproblemen) is het beoefenen van Nordic Walking in het algemeen geen probleem: Nordic Walking ontziet de gewrichten, zorgt voor meer spiertraining dan gewoon wandelen en kan in uw eigen tempo. Raadpleeg bij vragen of twijfel uw huisarts.

  Stoppen met roken
  Per rokende verzekerde een stoppoging vergoed. Dit houdt in dat evt. ondersteunende medicatie worden vergoed en personal coaching. Helaas voor u hebben de verzekeraars in tegenstelling tot wat hun klanten willen doen geloven hierover nog geen goede afspraken gemaakt met de huisartsen. Tot het zover is kunt u bij ons wel terecht voor een consult en een recept voor ondersteunende medicatie, maar moeten wij u voor het vervolgtraject verwijzen naar www.destopsite.nl, overigens een prima internetsite die u online begeleidt bij uw stoppoging. Kijk regelmatig op onze website of er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied.

  Handige Apps voor uw smartphone of tablet

  “Moet ik naar de dokter” app
  Ontdek het hulpmiddel dat u verder op weg helpt bij beginnende gezondheidsklachten. U krijgt direct advies over uw eigen klachten of bijvoorbeeld van uw kind. Moet u naar de dokter? De app antwoordt en weet, bij gebruik op uw smartphone, bovendien waar u bent en hoe laat het is.

  Reanimatie app van de hartstichting
  Wilt u uw reanimatiecursus opfrissen? Heeft u ondersteuning nodig bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand? Hiervoor ontwikkelde de Hartstichting de gratis Reanimatie App.

  Stappenteller / Pedometer app van Runtastic
  Runtastic Pedomter houdt elke stap die u neemt bij en laat u zien of u de aanbevolen 10.000 stappen per dag zult bereiken. Naast de genomen stappen beschikt deze app over een aantal andere statistieken, zoals afstand, tijd, calorieverbruik en stap tarief.

 • U kunt bij ons terecht voor reizigersadvisering, een medisch advies op maat voor uw vakantie of zakenreis. Als huisarts met volledige kennis van uw medische dossier kunnen wij beter dan andere, commerciele bureaus zorgen voor een individueel advies.

  Let wel: de mogelijkheid voor reizigersadvies is uitsluitend bedoeld voor patienten ingeschreven in de praktijk van dokter Kuik & Vingerhoets of de praktijk van dokter Frenken.

  Wat houdt een reisadvies in?

  • algemene adviezen t.a.v. gezondheid en hygiene
  • individuele adviezen afgestemd op uw gezondheidstoestand
  • specifieke adviezen t.a.v. vaccinaties of medicijnen
  • het geven van evt. geadviseerde vaccinaties

  Bij het reisadvies wordt rekening gehouden met uw medische gegevens samen met uw exacte reisbestemming en reisomstandigheden.

  Een reizigersadvies is geen overbodige luxe voor verre reizen. Maar ook voor landen waarvan u het niet zou verwachten (bijv. Duitsland, Oostenrijk, Scandinavie, Kroatie en Turkije) worden onder bepaalde omstandigheden vaccinaties geadviseerd. Zo komt in bepaalde bosrijke gebieden van Duitsland bijvoorbeeld een ernstige vorm van hersen(vlies)ontsteking overgebracht door tekenbeten voor.

  Het is daarom van belang dat wij over gegevens van uw reisroute, accomodatie en reisomstandigheden beschikken.

  Het reizigersadvies wordt afhankelijk van uw zorgverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

  De tarieven voor reizigersadvisering zijn als volgt:

  Voor een eenvoudig reizigersadvies geldt: 

  • Uitsluitend advies 12,50 euro p.p.
  • Advies inclusief toedienen vaccinaties e/o recept malariapreventie 20,00 euro p.p. (exclusief kostprijs vaccinaties)
  • Gezinsprijs all-in 50 euro (advies en toedienen vaccinaties, evt. recepten, exclusief kostprijs vaccinaties)

  Voor complexere reisadviezen (uitgebreide reis over diverse landen of uitgebreide medische problematiek) wordt een dubbel tarief gehanteerd. De beoordeling of het een complex advies betreft is aan dokter Kuik.

  Vult u voor het intakeformulier reizigersadvies in lever dit 2 weken voor uw afspraak in bij de balie.

  Het reizigersspreekuur wordt gesuperviseerd door dokter Kuik

  Klik hieronder voor het intake formulier reizigersadvisering

  Lees meer

Laatste nieuws

 

Coaching op Leefstijl (CoOL)

Gecombineerde Leefstijlinterventie vanaf 1-1-2019 in basispakket.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt door alle verzekeraars de zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed. Doel van deze interventie of begeleiding is mensen te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Leefstijl omvat daarbij meerdere terreinen zoals voeding, bewegen, balans spanning en ontspanning en slapen. Bij velen van ons valt daarin verbetering te halen, vooral als er ook nog eens sprake is van een verhoogd risico (bijv. bij overgewicht of diabetes mellitus, stress). De verzekeraar vergoedt een dergelijk programma, wanneer dit aan bepaalde eisen voldoet. Voorwaarde is o.a. dat er begeleiding is door een gecertificeerde leefstijlcoach en dat een erkend programma wordt aangeboden.

GLI met Leefstijlcoach nu ook in Goirle!
Omdat er zulke strenge eisen worden gesteld aan het programma en de leefstijlcoach zijn er tot nu toe maar weinig mogelijkheden om een GLI te volgen. In onze regio Midden Brabant tot voor kort alleen in Tilburg Reeshof en in Dongen. Inmiddels hebben wij voor Goirle Mevr. Gejanne Bongers kunnen vastleggen om in Gezondheidscentrum Oranjeplein vanaf mei a.s. op vrijdagmiddag met een groep van 8-12 mensen te starten met de GLI. Gejanne Bongers is diëtiste en gediplomeerd leefstijlcoach en momenteel als zodanig werkzaam in Gezondheidscentrum Reeshof in Tilburg, waar zij het GLI programma Coaching op Leefstijl verzorgt. Dit programma voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding van alle verzekeraars.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Wat doet de leefstijlcoach?
Heeft u (een hoger risico op) diabetes, hart- en vaatziekten of heeft u overgewicht? Dan kunt u zorg ontvangen van uw huisarts en praktijkondersteuner en mogelijk van de internist. Zelf kunt u echter ook heel goed uw gezondheid verbeteren door te werken aan een gezondere leefstijl. Maar dat is voor vrijwel iedereen best lastig.

Gelukkig kan een leefstijlcoach u daarbij helpen.* 
Samen werkt u stap voor stap aan een gezondere leefstijl die bij u past.

 

Lees meer

Nieuwe praktijkondersteuner GGZ Inge Mollen start eind maart als opvolgster Linh Cao
Inge Mollen

Praktijkondersteuner GGZ

 
Met ingang van 25 maart is onze nieuwe praktijkondersteuner GGZ Inge Mollen gestartals opvolgster voor onze psychologe Linh Cao, die per 1 maart een nieuwe baan heeft.
Inge is basispsycholoog met een Master Kinder en Jeugd Psychologie maar heeft ook ervaring met andere leeftijdscategorieen in haar eerdere werk heeft als POH GGZ huisartsenzorg, en gedragsdeskundige bij diverse instellingen.
 
De praktijkondersteuner GGZ begeleidt en behandelt mensen met lichte tot matige psychologische problemen of spanningsklachten, bij wie verwijzing voor intensieve psychologische behandeling niet nodig wordt geacht. De verwachting is dat in dit soort situaties de POH GGZ met 4 a 5 behandelingen iemand zodanig kan helpen dat hij of zij weer zelfstandig verder kan.
 
Begeleiding door de praktijkondersteuner GGZ wordt volledig vergoed en valt niet onder het eigen risico.
 
Inge werkt uitsluitend voor de praktijk van dokter Kuik en Vingerhoets.
Keerdiabetes2Om online informatie bijeenkomst op 3mei

Diabetes type 2? Keer het om!

 

Keerdiabetes2 Om bestaat al enige tijd in onze regio. 

Op vrijdag 3 mei om 10.00 uur wordt er (voor het eerst) een online informatiebijeenkomst in een professionele studio over Keer Diabetes2 Om gegeven. De opzet zal hetzelfde zijn als de reguliere informatiebijeenkomst, met als voordeel dat mensen de bijeenkomst thuis vanachter hun eigen computer kunnen bekijken. Daarnaast kunnen 500 mensen aan de webinar deelnemen en is de video daarna ook nog terug te kijken. Inschrijven kan via deze link:

https://control.yourwebinar.nl/webinars/subscribe/inyquc/.

 

KeerDiabetes2-Om is een multidisciplinair leeftstijlprogramma bedoeld voor patiënten met diabetes type 2. Het is gebaseerd op het aanleren van gezond gedrag en dan met name koolhydraatarme voeding.

Met het programma worden spectaculaire resultaten behaald: veel patiënten kunnen na afloop van dit programma hun diabetes medicatie halveren of soms zelfs helemaal stoppen.

Het programma wordt ondersteund door de Regionale Cooperatie Huisartsenzorg, die samen met de huisartsenpraktijken ook de diabeteszorg in de regio coordineert.Als er voldoende aanmeldingen uit onze regio komen, zal het programma ook lokaal in de omgeving kunnen plaatsvinden

Het programma wordt vergoed door zorgverzekeraar VGZ en haar labels. Inmiddels sluiten steeds meer verzekeraars zich aan omdat de resultaten van KeerDiabetes2-Om zo goed zijn. Helaas heeft zorgverzekeraar CZ dit programma voorlopig nog niet in het pakket.

Voor meer informatie kijk op www.keerdiabetesom.nl.

 

Goirle Wandelt!: 20 weken wandelen vanaf 16 april

Voor mensen met diabetes en chronische aandoeningen is wandelen een erg goed medicijn. Daarom gaan we dit jaar wandelen om te behandelen. Dat hoeft u niet alleen te doen, tijdens de Nationale Diabetes Challenge gaan we met u mee.

We gaan vanaf 16 april tot eind september wekelijks samen wandelen. De wandelingen zijn voor iedereen goed, dus ook mensen zonder diabetes kunnen meelopen. Natuurlijk houden we rekening met ieders niveau. Het is dus niet erg als u (nog) niet zo ver kunt lopen. De wandelingen worden professioneel begeleid door Natasja van Balance Support uit Goirle samen met een aantal vrijwilligers en zorgverleners. 

Eind september wandelen we samen met alle deelnemers uit de rest van Nederland de finale op het Nationale Diabetes Challenge Festival in Den Haag. We denken dat iedereen dan zeker 3 tot 5 km zal kunnen lopen. Sommigen gaan misschien zelfs voor 10, 15 of 20 km. De kosten voor begeleide deelname aan alle wekelijkse wandelingen inclusief NDC challenge shirt en deelname aan (en busreis naar) het eind event bedragen 10 Euro.

Wij nodigen u van harte uit om mee te doen met onze uitdaging. Op 2 april is een informatiebijeenkomst geweest in het gemeentehuis van Goirle waar wethouder de heer Poos (Sport) namens de gemeente heeft toegelicht waarom hij het meedoen aan de NDC belangrijk vindt. 

kijjk voor meer informatie of aanmelden op de website www.nationalediabeteschallenge.nl/oranjeplein . NDC Goirle wandelt wordt ondersteund door de Huisartsen, Topfysiotherapie en een groot aantal andere zorgverleners uit Goirle, de Gemeente Goirle, Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant en mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Brabant.

Wandelt u mee? Wij horen het graag.

 

Praktijk dokter Kuik en dokter Vingerhoets gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

De praktijk van dokter Kuik en dokter Vingerhoets is momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Er is geen wachtlijst.
Bent u echter recent in Goirle komen wonen en heeft u nog geen huisarts, informeer dan bij onze assistente.

Wij nemen in principe geen patiënten over van andere Goirlese huisartsen, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie en na uitdrukkelijk overleg en toestemming van uw huidige huisarts.

MedGemak: de app voor toegang tot uw huisarts m.i.v. 1 februari beschikbaar voor onze praktijk

Wat is MedGemak?


 

MedGemak is de app om u te helpen bij het optimaal regelen van uw zorgtaken. Zo heeft u via uw smartphone 24/7 inzicht in uw medicatie en bestelt u deze direct online. Met de handige inneemwekker stelt u eenvoudig in wanneer het tijd is om uw medicatie in te nemen. Heeft u overdag geen tijd om uw huisarts te bellen voor een afspraak? Geen probleem! Met de app MedGemak regelt u dit gemakkelijk online waar en wanneer het u uitkomt.

MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Wilt u gebruik maken van de app? Zorg er dan voor dat u zich eerst aanmeldt voor MijnGezondheid.net. Hoe u dat doet leest u hier.

Een voorwaarde voor MedGemak is dat uw huisarts en/of apotheker deze service aanbiedt. Informeer rechtstreeks bij uw zorgverlener of dat het geval is of kijk op de website van uw zorgverlener.

MedGemak is met ingang van 1 februari beschikbaar voor onze praktijk (N.B. uitsluitend voor praktijk Kuik & Vingerhoets) .

 

Elke dinsdagmiddag is er een gecombineerd spreekuur van fysiotherapeut en podotherapeut samen met de huisarts. Dit spreekuur is met name bedoeld voor hardnekkige of complexere problemen van spieren en gewrichten, al of niet in relatie met sport, waarvoor u al eerder op het spreekuur van de huisarts of fysiotherapeut geweest bent. Ook voor vragen over sport en chronische ziektes zoals diabetes, COPD en hartziektes kunt u hier terecht. Graag wel uiterlijk de voorafgaande maandag aanmelden bij de assistente van de huisarts of bij de fysiotherapiepraktijk.

Het sportspreekuur wordt in het algemeen verzorgd door huisarts Eric Vingerhoets, fysiotherapeut Steven Pasman en zonodig  sportpodotherapeute Veerle Cordes van podotherapie van der Kaa

Lees meer

Vaccinatie advies Frankrijk en Italie

Vanwege de huidige uitbraak van mazelen is het voor kinderen die op vakantie gaan naar Frankrijk of Italie van belang dat ze conform het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd zijn. Bij nauw contact met de lokale bevolking (logeren bij familie of vrienden thuis) kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden en ongevaccineerde volwassenen geboren in Nederland tussen 1965 en 1976 vervroegde vaccinatie overwogen worden. Indien de BMR-vaccinatie voor de eerste verjaardag wordt gegeven dient deze wel op 14 maanden herhaald te worden.

Het is weer voorjaar: teken zijn actief

foto-teek

Het is weer voorjaar en de teken zijn weer actief! Controleert u na uw verblijf in de natuur altijd op teken. Kijk voor meer informatie op www.tekenradar.nl

Het hooikoortsseizoen is weer volop bezig: kijk op hooikoortsradar.nl

 

Met het voorjaar is het pollenseizoen nu echt begonnen. Wilt u weten wat u de komende dagen kunt verwachten met betrekking tot pollen en hooikoorts? Kijk op www.hooikoortsradar.nl en www.pollennieuws.nl

Huisartsenpraktijk Oranjeplein: 2 afzonderlijke praktijken op 1 locatie

Vanaf 1 april 2018 gaat onze huisartsenpraktijk verder als 2 afzonderlijke praktijken: huisartsenpraktijk Frenken enerzijds en huisartsenpraktijk Kuik en Vingerhoets anderzijds. Beide praktijken blijven gevestigd in het vertrouwde gebouw van het Gezondheidscentrum aan het Oranjeplein.

 

 

Lees meer

Gebruikt u bloedverdunners: vraag de Antistollingspas aan

U kunt de vernieuwde Antistollingspas aanvragen op www.trombosestichting.nl.

Handig voor op reis en soms zelfs levensreddend!

Rijangst

In Nederland hebben naar schatting 1 miljoen mensen last van rijangst, waardoor ze niet meer in de auto stappen of nog wel instappen maar met angst een beven een ritje doorstaan. Dit heeft regelmatig niets te maken met een gebrek aan rijvaardigheid, maar met een angststoornis. Rijangst belemmert het dagelijks functioneren omdat je door je angst niet vrij bent om te gaan en staan waar je wilt en dat kan grote gevolgen hebben.

In ons gezondheidscentrum biedt Silver Psychologie nu een behandeling voor rijangst. Informeer ernaar bij uw huisarts. of kijk op www.silverpsychologie.nl

In verband met mogelijke verontreiniging heeft de Inspectie van Volksgezondheid een terugroepactie ingesteld voor alle niet Europese leveranciers van het hoge bloeddrukmedicijn Valsartan.

Valsartan kan in overleg met uw apotheek worden omgezet naar Europese labels van Valsartan (Mylan, Teva of PCH)  het vergelijkbare middel Losartan (equivalente dosering), waar geen verontreiniging is vastgesteld.

De verontreiniging zou kunnen leiden tot een iets verhoogd risico op kanker. Om de grootte van dit risico in perspectief te zien: ongeveer zo groot als het eten van geroosterd vlees, aldus de inspectie. Voor meer informatie zie de website van de inspectie Volksgezondheid.

Lees meer

Certificeringsproces praktijk goed doorlopen

Onlangs heeft onze praktijk met goed gevolg een certificeringsproces doorlopen waardoor we ons NPA-geaccrediteerd mogen noemen.

De NPA accreditatie is een keurmerk dat een gerechtvaardigd vertrouwen waarborgt dat de praktijk verantwoorde reguliere huisartsgeneeskundige zorg levert.

Geaccrediteerde praktijken worden regelmatig bezocht en gecontroleerd.

Eikenprocessierups: wanneer contact opnemen

Lees op de website van Thuisarts.nl wat u zelf tegen uitslag en jeuk kunt doen. Neem direct contact op met onze praktijk wanneer u de volgende klachten heeft:

 • oog klachten
 • ernstige allergische klachten
 • benauwdheid
 • dikke oogleden
 • dikke lippen
 • dikke tong

Meer informatie over klachten behandeling processierups

Medewerkers

Marianne Kuik
Huisarts

Spreekuur
Maandagochtend, dinsdag en donderdag hele dag en vrijdagochtend

Lees meer

Eric Vingerhoets
Huisarts

Spreekuur
Maandagochtend, dinsdag en woensdag hele dag, vrijdagochtend

Lees meer

Marieke Elst
Huisarts in Opleiding
Judith Kuipers
Verpleegkundig Specialist in Opleiding
Kelly Soetens
Assistente

Dinsdag tot en met vrijdag hele dag

Monique Grundeken
Assistente

Woensdagochtend administratie

Vrijdag

Petra Uijtendaal
Assistente

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Rosanne Stork
Assistente

Maandagmiddag

Woensdag en donderdag

Mariska van den Berg
Praktijkassistente

Maandag tot en met vrijdag

Saskia Stegers
Praktijkondersteuner Somatiek

Dinsdag en donderdag

Marylene Voeten
Praktijkondersteuner Somatiek

Donderdagochtend en vrijdag

Inge Mollen
Psychologe en praktijkondersteuner GGZ

Maandag

Ceciel Strik
Diabetesverpleegkundige

1x per maand op donderdagmiddag

Robert Ellenbroek
Praktijkmanager en Klachtenfunctionaris

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Qualizorg