Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen via 013-8700140 keuze 2 of direct via MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Via deze link naar MijnGezondheid.net kunt u een vraag stellen aan uw huisarts: het zogenaamde "e-consult"

Gebruik dit alleen voor korte of kleinere vragen, voor andere zaken kunt u beter een afspraak maken of telefonisch contact opnemen met de praktijk. E-consult is uiteraard niet bedoeld voor spoedeisende problemen.

MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Heeft u een tip voor ons of een klacht? Meldt het hier via dit formulier en u helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een compliment? Dan mag u dat uiteraard ook aangeven.

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk

Welkom

In onze huisartsenpraktijk doen wij ons best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Onze kenwaarden zijn: vertrouwen, laagdrempeligheid, deskundigheid.

We proberen oog te hebben voor de mens achter de patient en rekening te houden met zijn of haar specifieke situatie en medische voorgeschiedenis.

Uitgangspunt is zelf behandelen wanneer dat kan, maar ook op tijd doorverwijzen voor specialistische diagnostiek en behandeling.

Wij hebben speciaal oog voor leefstijl en preventie, ouderenzorg en palliatieve zorg.

In onze zorgverlening naar u proberen wij zoveel mogelijk het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt te hanteren: gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. We proberen daarmee aandacht te geven voor meerdere aspecten en dus ook meer tijd te nemen voor, met name complexere problematiek.

Weten hoe gezond u zich eigenlijk voelt? : doe alvast de test op www.mijnpositievegezondheid.nl

 

 

 

Lees Meer

Update Nieuws

 

Herinnering deelname onderzoek gezondheidsgedrag

 

2 weken geleden hebben een aantal patiënten een uitnodiging gekregen om mee te werken aan een onderzoek.

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het gezondheidsgedrag van mensen, waardoor wij onze kwaliteit van zorg zouden kunnen verbeteren.

Nog niet iedereen heeft hierop gereageerd. Wij willen de mensen die een brief hebben ontvangen maar deze nog niet hebben teruggestuurd erop attenderen dat dit de laatste week is dat hun input kan worden verwerkt. Uw mening is voor ons heel belangrijk!  

 

We hebben intussen al verschillende reacties binnen gekregen en willen de respondenten hartelijk bedanken voor hun deelname.

 

Update vaccinatie

Update 11-02-2021
 
 
Binnenkort worden de eerste mensen vanuit de huisartsenpraktijk gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin.
De eerste groep die zal worden uitgenodigd zijn de mensen geboren in 1956 en 1957, verder thuiswonenden mensen tussen 18 en 65 met het syndroom van Down en uit dezelfde leeftijdscategorie de mensen met ernstig overgewicht (BMI>40). Deze laatste categorie is niet volledig bij ons in beeld. Om te voorkomen dat mensen uit deze categorie gemist worden, mogen zij zelf ook contact opnemen met de praktijk. 
De uitnodigingen zullen binnen nu en 2 weken worden verstuurd en bevatten het volgende:
-uitnodigings en informatiebrief RIVM
-Infographic
-Oproepkaart
-Informatiebrief over contraindicaties
 
Ook vindt u uiteraard informatie over tijdstip en lokatie van de vaccinatie. Ook hier is het gewenst tot 15 minuten na de vaccinatie op de priklocatie te blijven in verband met mogelijke allergische reacties.
 
N.B. Mensen met neurologische aandoeningen zullen worden uitgenodigd en gevaccineerd door hun behandelend specialist en niet door de huisarts. Dit in tegenstelling tot hetgeen vandaag in de media werd aangegeven.
 
Update vaccinatie.
Na de 90-plussers komen nu ook de 85-89-jarigen in aanmerking voor vaccinatie (geboren tussen 21-01-1931 t/m 20-01-1936). Vanaf 29 januari ontvangen zij vanwege hun leeftijd een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie op een GGD-vaccinatielocatie. Zij worden daar net als de 90-plussers gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin. Personen die in een instelling wonen, worden gevaccineerd in de instelling, ofwel door de instellingsarts, ofwel door de huisartsenpost.
Niet iedereen wordt op hetzelfde moment uitgenodigd. Deze groep wordt gefaseerd uitgenodigd beginnend op 29 januari met de 89-jarigen. Uiterlijk 9 februari heeft iedereen uit deze doelgroep een uitnodiging ontvangen. Op dit moment verwachten we dat mensen van 80 tot en met 84 jaar vanaf 9 februari worden uitgenodigd.
Wij adviseren u zo mogelijk vervoer te regelen.
Als u namelijk thuis geprikt moet worden door de huisarts is het nog onduidelijk wanneer dit kan gebeuren. Wij hebben nog geen informatie wanner wij over het vaccin kunnen beschikken.
Daarnaast is het zo dat het BioNTech/Pfizer vaccin aantoonbaar beter werkzaam is voor ouderen dan het AstraZeneca vaccin dat vermoedelijk voor de thuisprikkers gebruikt zal gaan worden.
 

In de uitnodigingsbrief vindt u het volgende:
 • informatiebrief met flyer over de vaccinatie
 • het landelijk GGD telefoonnummer om een afspraak voor de vaccinatie in te plannen
 • een formulier met vragen over uw gezondheidstoestand om te bepalen of u op dit moment de vaccinatie kunt krijgen
 • informatie over de toestemmingsverklaring voor het uitwisselen van informatie over uw vaccinatie tussen huisarts, GGD en RIVM

Meer informatie over het coronavaccin vindt u onder.

Ontheffing avondklok voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen ontheffing krijgen voor de avondklok indien zij zorg moeten verlenen die niet uitgesteld kan worden. U dient hiervoor een eigen verklaring in het bezit te hebben die u desgevraagd aan politie of handhaving moet kunnen tonen (op papier of digitaal). Deze is bevoegd dit eventueel te checken bij de huisarts. 

Deze eigen verklaring kunt u hier downloaden.

Positieve Gezondheid

Ga aan de slag met een eigen gezondheidsdoel:een uitdaging als investering in jezelf.
Over wat gezond is, kunnen we heel lang praten. Maar over wat voor jou gezonder is, hoef je vast niet lang na te denken. Dat weet je wel.
Maar… weten is nog geen doen. Door een maand lang een gezonde uitdaging vol te houden, wordt het makkelijker dat ook in de toekomst te blijven doen. Dat blijkt ook uit onderzoek. Daarom helpen we jou om samen met heel veel anderen in maart in actie te komen voor jouw gezondheid. Dat is veel leuker en het werkt echt.
 
Meld je aan voor “30 dagen gezonder”. Kijk op www.30dagengezonder.nl

 

Frisse start voor het nieuwe jaar

Uiteraard hopen wij voor iedereen op een goede gezondheid het komende jaar, met hopelijk goede vooruitzichten op een einde aan de corona-crisis.

Belangrijke punten voor het aankomend jaar:

 • Na een lange periode van afwezigheid hebben zowel dokter Eric Vingerhoets als praktijkondersteuner Marylene Voeten  hun werkzaamheden gelukkige weer gedeeltelijk hervat. De verwachting is dat zij in de komende maanden verder zullen herstellen en steeds meer aanwezig zullen zijn op de praktijk.
 • De coronavaccinatie komt er aan: wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen (zie onder)
 • In maart a.s. start arts Niek Rogger voor het eerste jaar van zijn opleiding tot huisarts
 • Verder wordt momenteel Jasper Kramer als co-assistent in onze praktijk opgeleid en zal binnenkort ook een doktersassistente als stagiaire in onze praktijk te vinden zijn.
 • Huisarts Anne Quirijns is momenteel op vrijdag werkzaam in onze praktijk, vanaf 1 maart a.s. zal zij op woensdag spreekuur houden

Vaccinatie tegen corona

Via deze link vindt u de recentste informatie over het coronavaccin en de vaccinaties.

Hier kunt u ook de flyer over de vaccinatie downloaden

Tevens vindt u een link naar de verkorte patientenbijsluiter en een naar de uitgebreide productinformatie over het Pfizervaccin.

De huidige vaccins zijn zgn. mRNA vaccins, geproduceerd met een techniek die nog niet op grote schaal is toegepast. Veel mensen hebben vragen over de betrouwbaarheid en de veiligheid van deze 'nieuwe' vaccins. Informatie hierover vindt u -in begrijpelijke taal uitgelegd- op de volgende link.

Balie gesloten

In verband met Corona willen wij het aantal contacten binnen de praktijk beperken.

Dit betekent dat wij de balie hebben gesloten.

Wij verzoeken u uitsluitend telefonisch contact met ons op te nemen voor het maken van afspraken, opvragen van uitslagen, aanvragen van herhaalrecepten, aanvragen van verwijzingen enz. 

Als u een afspraak heeft met de arts of een van onze andere medewerkers, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Wel verzoeken wij u, indien uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, buiten te wachten tot u gebeld wordt door diegene met wie u een afspraak heeft en zegt dat u naar boven kunt komen. SVP niet in de hal bij de apotheek wachten. Indien u niet in het bezit bent van een mobiele telefoon dan kun u op het afgesproken tijdstip plaatsnemen in de wachtkamer.

Bent u tussen 60 en 70 jaar en heeft u nog geen griepvaccinatie gehad?

Naar aanleiding van het advies van de staatsecretaris van vorige week aan gezonde mensen tussen 60 en 70 om af te zien van de griepprik, hebben vele mensen uit deze leeftijdsgroep inderdaad de griepprik nog niet gehaald. Heel fijn dat u zo de urgentere groep voorrang heeft willen geven.

Wilt u echter zelf nog in aanmerking komen voor de griepprik (en heeft u een uitnodigingsbrief ontvangen) dan kunt u contact opnemen met onze praktijk via info@huisartsenoranjeplein.nl . Vermeld daarbij uw naam en geboortedatum en kies als onderwerp: "griepprik". U wordt dan door onze assistente  gebeld om alsnog de griepvaccinatie te krijgen.

Aangezien wij ruim voldoende vaccinaties hebben ingekocht is het zeer waarschijnlijk dat wij nog voldoende voorraad hebben om ook u te vaccineren.

Let wel: er moet minimaal 2 weken zitten tussen de griepvaccinatie en een evt. coronavaccinatie.

 

Openingstijden

Medewerkers

Marianne Kuik
Huisarts

Spreekuur
Maandagochtend, dinsdag en donderdag, vrijdagochtend

Lees meer

Eric Vingerhoets
Huisarts

Spreekuur
Maandagochtend, dinsdag en woensdag, vrijdagochtend

Lees meer

Judith Kuipers
Verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist in Opleiding
Marylene Voeten
Verpleegkundige, Praktijkondersteuner Somatiek

Dinsdag, donderdag en vrijdag

Inge Mollen
Psychologe en praktijkondersteuner GGZ

Maandag

Johan Berg
Psycholoog, praktijkondersteuner GGZ, aandachtsgebied jeugd

Maandag en donderdagochtend

Kelly Soetens
Verpleegkundige, Assistente

Dinsdag, donderdag en vrijdag hele dag

Petra Uijtendaal
Assistente

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Rosanne Stork
Assistente

Maandagmiddag

Woensdag en donderdag

Mariska van den Berg
Assistente

Maandag tot en met vrijdag

Monique Grundeken
Management assistente

Maandag, woensdag en vrijdag

Ceciel Strik
Diabetesverpleegkundige

1x per maand op donderdagmiddag

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Laatste nieuws

Hervatting reguliere huisartsenzorg

We zijn de reguliere huisartsenzorg in onze praktijk geleidelijk weer aan het oppakken. Gezien de huidige omstandigheden zullen we daarbij nog wel speciale voorzorgsmaatregelen met het oog op hygiëne en beperking van de contacten in acht nemen. 

U kunt nog steeds alleen telefonisch een afspraak maken.

In verband met de 1,5 meter regel kunnen we in de wachtkamer veel minder mensen ontvangen.             

Wij verzoeken u dan ook beneden, buiten te blijven wachten tot u gebeld wordt dat u boven kunt komen. Zorg er dus voor dat u mobiel bereikbaar bent.

Heeft u geen mobiele telefoon, dan kunt u op het tijdstip van de afspraak boven komen.

Naast algemene hygiëne is het nog steeds belangrijk dat we de patiënten met Corona-achtige klachten gescheiden houden van patiënten zonder deze klachten.  (koorts, spierpijn, hoest, keelpijn, benauwdheid, oogontsteking, pijn op de borst, geur- of smaakverlies, diarree of buikpijn) 

De assistente zal u daarom altijd vragen naar de aanwezigheid van deze klachten.

Heeft u milde klachten die passen bij het Coronavirus, dan verzoeken wij u zich eerst te laten testen bij de GGD, tel. 0800-1202. 

Bij ernstige klachten raden wij u aan contact met de huisarts op te nemen.

Verdere uitleg vindt u hier.

 

 

Nieuwe praktijkondersteuner psycholoog GGZ- jeugd

Johan Berg is gestart als extra praktijkondersteunder GGZ in onze praktijk. Hij zal zich met name bezighouden met de problematiek van jeugdigen in onze praktijk. Johan is psycholoog met specialisatie jeugd en wordt onder andere met subsidie van de gemeente in onze praktijk gedetacheerd. Bij drukte kan Johan, als algemeen psycholoog zonodig bijspringen in de begeleiding van volwassenen. Johan is werkzaam op donderdagochtend en houdt spreekuur beneden in de kamer bij de psychologen.

 

 

 

Vragen over het Coronavirus

Kijk voor meer informatie op: www.thuisarts.nl, www.rivm.nl of www.ggdhvb.nl. Hier vindt u de meest recente informatie en antwoord op heel veel vragen of bel naar het landelijke informatienummer 0800-1351 of naar de GGD: 0900-364 64 64

Wat kun je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Houdt u aan de regels van de overheid, houdt de informatie goed in de gaten. Laat u niet beinvloeden door mensen die dit allemaal onzin vinden: Corona is een serieuze ziekte, afgelopen voorjaar hebben we ook in onze praktijk daar helaas veel trieste ervaringen mee gehad. 
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekje
 • Geef geen handen voorlopig
 • Vermijd contact met medisch kwetsbare personen
 • Beperk uw sociale contacten, bezoek geen bijeenkomsten waar veel personen aanwezig zijn
 • Bij klachten ga in blijf thuis en laat u z.s.m. testen via de GGD

 

Informatie over het Coronavirus in het Turks CORONA VIRUS

 

 

 

Coaching op Leefstijl (CoOL)

Gecombineerde Leefstijlinterventie vanaf 1-1-2019 in basispakket.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt door alle verzekeraars de zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed. Doel van deze interventie of begeleiding is mensen te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Leefstijl omvat daarbij meerdere terreinen zoals voeding, bewegen, balans spanning en ontspanning en slapen. Bij velen van ons valt daarin verbetering te halen, vooral als er ook nog eens sprake is van een verhoogd risico (bijv. bij overgewicht of diabetes mellitus, stress). De verzekeraar vergoedt een dergelijk programma, wanneer dit aan bepaalde eisen voldoet. Voorwaarde is o.a. dat er begeleiding is door een gecertificeerde leefstijlcoach en dat een erkend programma wordt aangeboden.

 

Lees meer

Omzetting medicatie door apotheek en zorgverzekeraar

De apotheek krijgt van uw zorgverzekeraar de opdracht zoveel mogelijk het goedkoopste alternatief af te leveren van de door uw huisarts voorgeschreven medicatie. Dit is een politieke beslissing met als doel kostenbeheersing. Wij hebben daar als praktijk in principe geen invloed op. Uitsluitend wanneer u aantoonbare bijwerkingen of overgevoeligheid heeft voor het medicijn kan van deze regel worden afgeweken. Dit gaat via de apotheek volgens de opgelegde regels. Wij verzoeken u onze praktijk niet te bellen met verzoeken van deze regel af te wijken, omdat wij hier niet aan kunnen voldoen.

Meer informatie

 • Wij willen u zo goed mogelijk adviseren of behandelen, waarbij u als patient kunt vertrouwen op onze deskundigheid en onafhankelijkheid.

  Wij proberen echter zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid te stimuleren. Daarnaast gaan wij uit van uw eigen verantwoordelijkheid voor het opvolgen van adviezen, het nakomen van afspraken en controles. Samen met u als patient proberen we onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen. Dit kan betekenen dat de ene patient met keelpijn wel op het spreekuur kan komen, terwijl een andere patient met deze klacht een “zelfzorgadvies” krijgt. Door samenwerking in ons centrum met andere zorgverleners proberen wij ook complexere zorg zoveel mogelijk dicht bij huis te bieden.

  Beroepsgeheim en Medisch Dossier

  Uw medische gegevens worden door ons vastgelegd in een Electronisch Patientendossier. Zonder uw toestemming zal dit nooit worden verstrekt aan anderen. Het delen van medische gegevens met andere zorgverleners kan wel verstandig zijn. U dient hiervoor eenmalig toestemming te geven aan onze praktijk.

  Lees hieronder meer over onze Missie & Visie of kijk op onze pagina over Positieve Gezondheid

   

  Lees meer

 • Telefonische bereikbaarheid

  De praktijk is van 8.00u tot 17.00 bereikbaar; het telefoonnummer is

  Indien u onze praktijk belt, krijgt u een keuzemenu te horen. Luistert u dit vooral altijd helemaal af. Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u direct een 1 intoetsen. U wordt dan direct doorgeschakeld met een van de assistentes.

  De capaciteit van de telefooncentrale is 6 telefoontjes tegelijk. Op drukke momenten is het met 2 of 3 assistentes onvermijdelijk dat u even ‘in de wacht wordt gezet’. De telefoontjes worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst: blijf dus vooral aan de lijn. Als u de verbinding verbreekt wordt u, bij opnieuw bellen, achteraan de wachtrij geplaatst.

  Tussen 12.00u en 13.30u is de praktijk gesloten i.v.m. de middagpauze en visites van de artsen. Van 13.30u tot 14.30u houden de assistentes hun spreekuren.

  Voor korte vragen of overleg kunt u uw huisarts ook telefonisch spreken. De assistente zal uw vraag doorgeven aan de huisarts en u wordt op een later tijdstip teruggebeld.
  Voor uitslagen van onderzoeken kunt u na 13.30u met de assistente bellen.

 • Wij willen u informeren dat onze assistentes hun uiterste best doen om u zo snel mogelijk telefonisch te woord te staan op het moment dat u contact zoekt met de praktijk. Desondanks zult u af en toe problemen ervaren met de bereikbaarheid van de praktijk.

   Spreekuur op afspraak

  Het reguliere spreekuur in onze praktijk verloopt uitsluitend volgens afspraak. Meestal wordt voor een afspraak ongeveer 10 minuten uitgetrokken. Verwacht u langer nodig te hebben, geef dit dan a.u.b. van tevoren aan. De assistente kan hiermee dan rekening houden en eventueel een dubbele afspraak maken. Voor het maken van een spreekuurafspraak verzoeken wij u vriendelijk zo mogelijk vóór 10.30u te bellen. Probeer als het mogelijk is ruim van tevoren een afspraak in te plannen, dat is zowel voor uw als voor onze planning handiger.

  Spreekuurtijden

  De spreekuurtijden zijn als volgt:

  Dkt. Kuik

  • maandagochtend
  • dinsdag: gehele dag
  • donderdag: gehele dag
  • vrijdagochtend

  Dkt Vingerhoets

  • maandagochtend
  • dinsdag: gehele dag
  • woensdag: gehele dag
  • vrijdagochtend

  Dkt Van Ginkel

  • maandag: gehele dag
  • dinsdag: gehele dag
  • woensdag: gehele dag
  • vrijdag: gehele dag

  Huisbezoek

  Indien u vanwege medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen is het mogelijk een huisbezoek aan te vragen. Voor de bereikbaarheid van de huisarts is het praktischer patienten op de praktijk te ontvangen. Bovendien zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling daar aanzienlijk beter.
  Huisbezoeken worden in het algemeen aan het eind van de ochtend en het begin van de middag gedaan. Graag  aanvragen voor 10.00 uur als u voor dezelfde dag een huisbezoek wilt (spoedgevallen uitgezonderd).

 • Voor een aantal zaken werken wij  met gespecialiseerde praktijkondersteuners:

  Praktijkondersteuners Somatiek

  • Marylene Voeten:  Diabetes, Hart Vaatpreventie, Longaandoeningen, Wondverzorging, Ouderenzorg
  • Ceciel Strik Diabetesverpleegkundige

  Praktijkondersteuner GGZ / Psychologische zorg

  Zij  kunnen hulp bieden bij enkelvoudige psychische problemen, waarbij de huisarts denkt dat u aan enkele gesprekken voldoende heeft.

  • Inge Mollen psychologe en praktijkondersteuner GGZ, werkzaam op maandag
  • Johan Berg, psycholoog en praktijkondersteuner GGZ, specialisatie Jeugd; werkzaam op donderdag

  Onze praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur en maken zo nodig huisbezoeken. Verwijzing vindt plaats door de huisarts en er is regelmatig overleg over behandeling en begeleiding.

  Verpleegkundig Specialist (in opleiding)

  Vanaf september 2019 is Judith Kuipers als Verpleegkundig Specialist (VS) in opleiding (VIOS) in onze praktijk werkzaam. De verpleegkundig specialist is een nieuwe, BIG geregistreerde discipline in de huisartsenzorg. Het is de bedoeling dat de VS in de toekomst zelfstandig specifieke medische en verpleegkundige probleemgroepen kunnen diagnostiseren en behandelen. De toegevoegde waarde van de VS ligt vooral op het terrein waar deze 2 groepen elkaar raken. Judith volgt een deel van haar opleiding ook op de Centrale Huisartsenpost. De opleiding wordt verzorgd via de Fontys Hogeschool. Dkt. Vingerhoets fungeert als opleider.

 • Van 17.00 tot 8.00 uur en op zaterdag en zondag kunt u voor spoedeisende gevallen terecht bij de Centrale Huisartsen Post Tilburg. U wordt verzocht uitsluitend voor spoedgevallen van deze bereikbaarheidsdienst gebruik te maken.

  Tijdens deze diensten moet u het centrale spoednummer  085-5360300 bellen: u wordt dan automatisch doorverbonden met een centraliste die u een aantal vragen stelt om een indruk te krijgen van de aard en de ernst van het probleem. Eventueel wordt u de gelegenheid gegeven om op de centrale post een huisarts te bezoeken of wordt een visite gereden. De centralisten staan onder voortdurende supervisie van huisartsen en al hun adviezen worden door de dienstdoende huisarts gecontroleerd.

 • Recepten die worden aangevraagd voor BENU Apotheek Oranjeplein of Frankische Driehoek kunnen in het algemeen de eerstvolgende dag worden opgehaald.  Aflevering voor dezelfde dag is altijd mogelijk voor antibiotica, pijnstillers of als de huisarts dit medisch noodzakelijk acht.

  Recepten door de huisarts voorgeschreven op het spreekuur zijn dezelfde dag nog op de apotheek af te halen.

  Vraag tijdig uw herhaalrecepten aan en maak voor het aanvragen van uw herhaalrecepten a.u.b. gebruik van de telefonische receptenlijn, onze website, of de speciale herhaalservice via uw apotheek. Dat voorkomt onnodige telefoonbelasting van onze praktijk en verhoogt de bereikbaarheid.

  U dient dan rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 dagen.

  Omzetting medicatie door apotheek en zorgverzekeraar

  De apotheek krijgt van uw zorgverzekeraar de opdracht zoveel mogelijk het goedkoopste alternatief af te leveren van de door uw huisarts voorgeschreven medicatie. Dit is een politieke beslissing met als doel kostenbeheersing. Wij hebben daar als praktijk in principe geen invloed op. Uitsluitend wanneer u aantoonbare bijwerkingen of overgevoeligheid heeft voor het medicijn kan van deze regel worden afgeweken. Dit gaat via de apotheek volgens de opgelegde regels. Wij verzoeken u onze praktijk niet te bellen met verzoeken van deze regel af te wijken, omdat wij hier niet aan kunnen voldoen.

  Apotheek

  BENU Apotheek Centrum aan het Oranjeplein en Frankische Driehoek zijn op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.30 uur. 

 • Onze praktijk wil zo goed mogelijk inspelen op de moderne mogelijkheden van het internet en de sociale media. De veiligheid van u en van de informatie over het web staat echter voorop en moet gewaarborgd blijven. Daarom gaan de ontwikkelingen niet altijd zo snel als wij graag zouden willen.

  Mijn Gezondheid.net

  Via Mijn Gezondheidsnet bieden wij u de mogelijkheid tot het online maken van afspraken (geen dubbele afspraken), het aanvragen van herhaalrecepten, het opvragen van uitslagen en het inzien van een samenvatting van uw medisch dossier. U dient zich via de website www.MijnGezondheid.net aan te melden voor deze service.

  Sinds kort bestaan dezelfde mogelijkheden voor Smartphone of tablet via de app MedGemak .

  Daarnaast wordt voor een geselecteerde patientengroep het online dossier Gezondheidsmeter PGO uitgetest met onder meer online coaching programma’s, persoonlijk medisch dossier, extra e-consult mogelijkheden en videoconsult. Kijk voor meer informatie op de website van Gezondheidsmeter PGO. Denkt u dat het voor u geschikt zou kunnen zijn, neem contact op met de praktijk.

 • No Show Tarief

  Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend. Onze wachttijd is al lang genoeg.

  Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten in het vervolg bij u in rekening te brengen:
  Consult: EUR 10,00
  Dubbel consult: EUR 20,00

  Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

  Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. (uitzonderingen daargelaten)

 • Algemeen

  Thuisarts.nl

  Een handige site van het Nederlands Huisartsgenootschap met nuttige  en betrouwbare informatie en filmpjes over gezondheid en ziekte.

  Instructiefilmpje reiniging oogleden

  Bij chronische ooglidontsteking is de beste behandeling het consequent dagelijks reinigen van de oogleden. Hoe u dat het beste kunt doen ziet u in dit filmpje van het Oogziekenhuis Rotterdam

  Informatieve filmpjes op ziekenhuis.nl
  Op deze site van www.ziekenhuis.nl vindt u allerlei informatie over ziekenhuizen en ziektebeelden. Vooral de informatieve filmpjes over ziektebeelden en behandelingen kunnen interessant zijn. Deze filmpjes zijn opgesteld onder redactie van specialisten, huisartsen of patientenverenigingen.

  Hooikoortsradar.nl

  Het hooikoortsseizoen is weer volop begonnen. Wilt u zich goed informeren over de pollen in de lucht die u kunt verwachten, kijk dan op hooikoortsradar. Meer informatie vindt u ook op www.pollennieuws.nl

  Nordic Walking
  Nordic Walking is in Nederland een relatief nieuwe sport. Het is een ideale sport voor versterking van conditie en spieren. Ook voor mensen met medische problemen (diabetes, artrose, rugklachten, longproblemen) is het beoefenen van Nordic Walking in het algemeen geen probleem: Nordic Walking ontziet de gewrichten, zorgt voor meer spiertraining dan gewoon wandelen en kan in uw eigen tempo. Raadpleeg bij vragen of twijfel uw huisarts.

  Stoppen met roken
  Per rokende verzekerde een stoppoging vergoed. Dit houdt in dat evt. ondersteunende medicatie worden vergoed en personal coaching. Helaas voor u hebben de verzekeraars in tegenstelling tot wat hun klanten willen doen geloven hierover nog geen goede afspraken gemaakt met de huisartsen. Tot het zover is kunt u bij ons wel terecht voor een consult en een recept voor ondersteunende medicatie, maar moeten wij u voor het vervolgtraject verwijzen naar www.destopsite.nl, overigens een prima internetsite die u online begeleidt bij uw stoppoging. Kijk regelmatig op onze website of er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied.

  Handige Apps voor uw smartphone of tablet

  “Moet ik naar de dokter” app
  Ontdek het hulpmiddel dat u verder op weg helpt bij beginnende gezondheidsklachten. U krijgt direct advies over uw eigen klachten of bijvoorbeeld van uw kind. Moet u naar de dokter? De app antwoordt en weet, bij gebruik op uw smartphone, bovendien waar u bent en hoe laat het is.

  Reanimatie app van de hartstichting
  Wilt u uw reanimatiecursus opfrissen? Heeft u ondersteuning nodig bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand? Hiervoor ontwikkelde de Hartstichting de gratis Reanimatie App.

  Stappenteller / Pedometer app van Runtastic
  Runtastic Pedomter houdt elke stap die u neemt bij en laat u zien of u de aanbevolen 10.000 stappen per dag zult bereiken. Naast de genomen stappen beschikt deze app over een aantal andere statistieken, zoals afstand, tijd, calorieverbruik en stap tarief.

 • U kunt bij ons terecht voor reizigersadvisering, een medisch advies op maat voor uw vakantie of zakenreis. Als huisarts met volledige kennis van uw medische dossier kunnen wij beter dan andere, commerciele bureaus zorgen voor een individueel advies.

  Let wel: de mogelijkheid voor reizigersadvies is uitsluitend bedoeld voor patienten ingeschreven in de praktijk van dokter Kuik & Vingerhoets of de praktijk van dokter Frenken.

  Wat houdt een reisadvies in?

  • algemene adviezen t.a.v. gezondheid en hygiene
  • individuele adviezen afgestemd op uw gezondheidstoestand
  • specifieke adviezen t.a.v. vaccinaties of medicijnen
  • het geven van evt. geadviseerde vaccinaties

  Bij het reisadvies wordt rekening gehouden met uw medische gegevens samen met uw exacte reisbestemming en reisomstandigheden.

  Een reizigersadvies is geen overbodige luxe voor verre reizen. Maar ook voor landen waarvan u het niet zou verwachten (bijv. Duitsland, Oostenrijk, Scandinavie, Kroatie en Turkije) worden onder bepaalde omstandigheden vaccinaties geadviseerd. Zo komt in bepaalde bosrijke gebieden van Duitsland bijvoorbeeld een ernstige vorm van hersen(vlies)ontsteking overgebracht door tekenbeten voor.

  Het is daarom van belang dat wij over gegevens van uw reisroute, accomodatie en reisomstandigheden beschikken.

  Het reizigersadvies wordt afhankelijk van uw zorgverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

  De tarieven voor reizigersadvisering zijn als volgt:

  Voor een eenvoudig reizigersadvies geldt: 

  • Uitsluitend advies 12,50 euro p.p.
  • Advies inclusief toedienen vaccinaties e/o recept malariapreventie 20,00 euro p.p. (exclusief kostprijs vaccinaties)
  • Gezinsprijs all-in 50 euro (advies en toedienen vaccinaties, evt. recepten, exclusief kostprijs vaccinaties)

  Voor complexere reisadviezen (uitgebreide reis over diverse landen of uitgebreide medische problematiek) wordt een dubbel tarief gehanteerd. De beoordeling of het een complex advies betreft is aan dokter Kuik.

  Vult u voor het intakeformulier reizigersadvies in lever dit 2 weken voor uw afspraak in bij de balie.

  Het reizigersspreekuur wordt gesuperviseerd door dokter Kuik

  Klik hieronder voor het intake formulier reizigersadvisering

  Lees meer

Vacatures

 • Voor onze praktijk zijn wij op zoek naar een huisarts in dienstverband voor ca 1 dag per week. Wij zoeken een enthousiaste collega die een all-round huisarts wil zijn en die zich voor langere tijd aan onze praktijk wil verbinden. Speciale interessegebieden zijn welkom.

  Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met Eric Vingerhoets, huisarts via mail: e.vingerhoets@huisartsenoranjeplein.nl

 • In verband met tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een van de huisartsen zoeken wij op korte termijn een waarnemend huisarts voor 2 a 3 dagen in onze praktijk in Goirle.
  Het betreft een duopraktijk in Gezondheidscentrum Oranjeplein, een multidisciplinair gezondheidscentrum in het centrum van het dorp.
  De duopraktijk telt 3100 patienten en naast 2 huisartsen zijn er een AIOS, een VIOS, een POH somatiek en een POH GGZ werkzaam samen met 5 parttime assistentes en een praktijkmanager. Samen vormen wij een gemotiveerd en gezellig team.
  De praktijk is NHG geaccrediteerd en werkt met Medicom en VIPlive en is goed en modern uitgerust en biedt naast de basiszorg extra service zoals oogheelkunde, echografie, reizigersgeneeskunde, IUD’s en chirurgie, e-consultatie en videoconsult.

  Goirle is een dorp onder de rook van Tilburg, zo’n 5 km van de Belgische grens en telt ongeveer 23.000 inwoners: verstedelijkt platteland met een zeer gemeleerde bevolking, van authentieke dorpelingen tot jonge forensen verdeeld over alle sociale lagen. De aangeboden problematiek is dan ook zeer divers. In onze praktijk zijn ouderen licht oververtegenwoordigd.

 • In het kader van het project OPEN, waarbij huisartsen per 1 juli moeten voldoen aan het inzage recht voor het patiëntendossier zijn wij op zoek naar een medisch student die in de zomer van 2020 kan helpen bij het controleren een optimaliseren van het medisch dossier volgens een vooropgesteld protocol.

  Werktijden in overleg.

  Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden medische studenten contact op nemen met huisarts Eric Vingerhoets via e.vingerhoets@huisartsenoranjeplein.nl

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent