Start dropdown content

Herhaal medicatie

Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen via 013-8700140 keuze 2 of direct via MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Via deze link naar MijnGezondheid.net kunt u een vraag stellen aan uw huisarts: het zogenaamde "e-consult"

Gebruik dit alleen voor korte of kleinere vragen, voor andere zaken kunt u beter een afspraak maken of telefonisch contact opnemen met de praktijk. E-consult is uiteraard niet bedoeld voor spoedeisende problemen.

MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Heeft u een tip voor ons of een klacht? Meldt het hier via dit formulier en u helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een compliment? Dan mag u dat uiteraard ook aangeven.

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk

Update Nieuws

Dokter Vingerhoets is tijdelijk afwezig.

Hij wordt waargenomen door dokter Kuik, dokter Elst en dokter Frenken.

Voor het maken van afspraken of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. 

 

Hervatting reguliere huisartsenzorg vanaf maandag 20 april

Vanaf maandag 20 april gaan we de reguliere huisartsenzorg in onze praktijk geleidelijk aan weer oppakken. Gezien de huidige omstandigheden zullen we daarbij nog wel speciale voorzorgsmaatregelen met het oog op hygiene en beperking van de contacten in acht nemen. Hierdoor is de spreekuur capaciteit voorlopig nog beperkt.

Naast algemene hygiene is het belangrijkste dat we de patiënten met Corona-achtige klachten gescheiden houden  (koorts, spierpijn, hoest, keelpijn, benauwdheid, oogontsteking, pijn op de borst, geur- of smaakverlies, diarree of buikpijn) van patiënten zonder deze klachten. Heeft u klachten passend bij CORONA dan wordt u eventueel op de begane grond in de onderzoekskamer gezien. De assistente zal u daarom altijd vragen naar de aanwezigheid van deze klachten. Wanneer u al op de praktijk bent en wij constateren dat u dit soort klachten heeft, zult u een mondkapje krijgen en wordt u alsnog beneden gezien.

Verdere uitleg vindt u hier.

Coronastraat Ingang C sluit per 20-04-2020

De tijdelijke lokatie van de gezamenlijke Goirlese huisartsen voor de beoordeling van patiënten met Corona-achtige klachten op het VOAB terrein sluit met ingang van maandag 20 april a.s. Na een aantal hectische weken is het aanbod aan patiënten inmiddels zodanig geslonken dat dit zogenaamde "isolatiespreekuur" weer op de praktijk zelf gehouden kan worden. Voorlopig wordt voor dit spreekuur nog wel gebruik gemaakt van de speciale lokatie op de begane grond rechts voor de lift.

Onderzoek kan uitsluitend na telefonische afspraak. Meld u op het afgesproken tijdstip in de kleine wachtkamer naast de lift. Kom bij voorkeur alleen of met hooguit 1 begeleider. Mocht er nog iemand in de wachtkamer zitten, wacht dan buiten op het Oranjeplein tot de wachtkamer vrij is of de huisarts of assistente u op uw mobiel belt.

Testen op Corona

Testen op Corona is nu nog beperkt mogelijk maar zal binnenkort ruimer beschikbaar worden.

Momenteel wordt alleen op indicatie van de huisarts of GGD getest, of bij ziekenhuisopname.

Indicaties voor testen: 

 • Indien de testuitslag consequenties heeft voor de behandeling of het beleid van patient of voor de instelling waar de patient verblijft
 • Als het aantonen of uitsluiten van een infectie nodig is om de  benodigde zorg te krijgen
 • Bij patienten met bijzonder gedrag die een groter risico op verspreiding van veroorzaken

Grofweg zijn er 2 types testen:

 1. Antigeen-test: deze test of u viruspartikels of delen daarvan in uw slijmvliezen heeft en of u dus een actieve besmetting met virusvermeerdering heeft. Deze test is alleen dan positief indien u klachten heeft of vlak voor het ontwikkelen daarvan. Een positieve test betekent vrijwel 100% dat u het virus onder de leden heeft, een negatieve test kan echter vals negatief (ca. 30%) zijn, dat wil zeggen onterecht negatief omdat de test te vroeg is uitgevoerd of een test fout. Een negatieve test sluit een infectie dus niet uit en dient zonodig herhaald te worden na 24-48u. Deze test wordt afgenomen met een wattendrager in keel en neus.
 2. Antistof test (IgM en IgG): deze test de aanwezigheid van antistoffen tegen het Coronavirus. Indien deze test positief is, betekent dit dat uw lichaam antistoffen heeft gemaakt en u dus in het (recente) verleden een infectie heeft doorgemaakt. Let wel: of dat betekent dat u ook immuun bent is momenteel echter nog niet bekend. Bovendien zijn er veel andere types Coronavirussen die verkoudheid veroorzaken en die ook positieve antistoftesten opleveren. Deze uitslag zegt dus zeker niet alles en zeker niet over een aanwezige infectie op dit moment. Deze test wordt afgenomen middels bloedonderzoek.

Zodra betrouwbare testen beschikbaar zijn vindt u meer informatie hierover op onze website.

 

 

Belangrijke wijziging praktijkvoering m.i.v. 16 maart

Met ingang van maandag 16 maart is de deur van de praktijk op slot.
Bezoekers dienen NA een telefonische afspraak aan te bellen en worden binnengelaten door een van de medewerkers.

Alle mensen met klachten van de luchtwegen en aanwijzing voor infectie worden geweerd uit de reguliere praktijk. Zij moeten EERST telefonisch contact opnemen met de praktijk.
Het betreft hier klachten van hoest, keelpijn, verkoudheid, pijn in de borststreek, benauwdheid, griepgevoel en/of koorts.

Triage vindt telefonisch plaats, in eerste instantie door de assistente, praktijkondersteuner of verpleegkundig specialist. Het kan zijn dat de triage door de eigen huisarts wordt overgenomen.

Is het nodig dat deze bezoekers nader onderzocht moeten worden dan worden zij in de speciale onderzoeksruimte op de praktijk gezien.  Neem in dat geval op het aangegeven tijdstip plaats in de wachtkamer op de begane grond. Deze is voorbij de klapdeuren, nog voor de lift rechtsaf. Mocht u te vroeg zijn dan verzoeken wij u in de auto of buiten te wachten tot het tijd is.

Houdt er tekening mee dat de wachttijden aan de telefoon bij de huisarts en huisartsenpost momenteel langer zijn dan u gewend bent.

Kijk voor meer informatie op: www.thuisarts.nl, www.rivm.nl of www.ggdhvb.nl. Hier vindt u de meest recente informatie en antwoord op heel veel vragen of bel naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Vragen over het Coronavirus?

Coronavirus in Nederland

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebben, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is nog steeds groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus. (kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl).

Heb je twijfels, ga dan niet naar je huisarts, de huisartsenpost of de Eerste Hulp toe vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Kijk voor meer informatie op: www.rivm.nl of www.ggdhvb.nl Hier vindt u de meest recente informatie en antwoord op heel veel vragen.

De huisartsenpost is momenteel zwaar overbelast, dus meer nog dan anders geldt: als het mogelijk is stel uw vraag gedurende de dagpraktijk aan uw eigen huisarts.

Neem pas telefonisch contact op met je huisarts, de huisartsenpost of de lokale GGD als u een van de volgende klachten heeft:

 • Koorts
 • Hoesten
 • Moeheid en/of uitputting
 • Slijm ophoesten
 • Kortademigheid / benauwdheid
 • Spierpijn
 • Hoofdpijn
 • Keelpijn
 • Braken en/of diarree en/of buikpijn
 • Oogontsteking
 • Geur- en/of smaakverlies
 • Pijn op de borst / in de borstkas

In veel gevallen zal de huisarts en de huisartsenpost volstaan met een zelfzorg advies en het advies uw gezondheid goed in de gaten te houden en bij verergering opnieuw contact op te nemen. Veel andere behandelmogelijkheden zijn er op dit moment niet, dus een consult is meestal weinig zinvol en levert eerder een risico voor u op!

Natuurlijk kunt u als u erg ziek bent en niet aan de bovengenoemde criteria voldoet altijd onze praktijk bellen.

De huisarts overlegt indien nodig met de GGD of verder onderzoek nodig is.

Testen op Corona zijn momenteel erg schaars en worden alleen onder strikte criteria door de GGD uitgevoerd. Als u geen klachten heeft, is een test niet zinvol.

Houd er rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon bij de huisarts en huisartsenpost momenteel langer zijn dan u gewend bent.

Als u verkoudheid of griepverschijnselen heeft, blijf dan zoveel als mogelijk thuis en vermijd sociale contacten in ieder geval totdat u 24 uur klachtenvrij bent.

Voor uw vragen over het Coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM: Vragen over Coronavirus
Heeft u hierna nog een vraag? Neem contact met de GGD op via   0900 364 64 64  (bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur) of bel met het landelijk informatienummer Coronavirus 0800 1351

 

Wat kun je zelf doen om besmetting te voorkomen?
 
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekje
 • Geef geen handen voorlopig
 • Vermijd contact met medisch kwetsbare personen
 • Beperk uw sociale contacten, bezoek geen bijeenkomsten waar veel personen aanwezig zijn

 

Informatie over het Coronavirus in het Turks CORONA VIRUS

 

 

Assistente Kelly terug van zwangerschapsverlof

Onze assistente Kelly is vanaf maart  na een "geslaagd" zwangerschapverlof weer teruggekeerd als trotse moeder van zoon Sven. We zijn blij dat ze er weer is en wensen haar veel geluk.

 

Praktijkondersteuner Saskia Stegers verlaat onze praktijk

Met ingang van 1 maart 2020 zijn de praktijkondersteuners Saskia en Marylene voortaan elk in een afzonderlijke praktijk werkzaam. Dit vanuit het oogpunt van efficientie. Saskia zal voortaan uitsluitend voor de praktijk van dokter Frenken werkzaam zijn en verlaat dus onze praktijk na 19 jaar. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar toegewijde inzet. Marylene Voeten zal de werkzaamheden van Saskia in onze praktijk overnemen en haar uren in onze praktijk uitbreiden.

Start nieuwe praktijkondersteuner psycholoog GGZ jeugd

Met ingang van 20-2-2020 start Johan Berg als extra praktijkondersteunder GGZ in onze praktijk. Hij zal zich met name bezighouden met de problematiek van jeugdigen in onze praktijk. Johan is psycholoog met specialisatie jeugd en wordt onder andere met subsidie van de gemeente in onze praktijk gedetacheerd. Bij drukte kan Johan, als algemeen psycholoog zonodig bijspringen in de begeleiding van volwassenen. Johan is werkzaam op donderdagochtend en houdt spreekuur beneden in de kamer bij de psychologen.

 

Openingstijden

Welkom

In onze huisartsenpraktijk doen wij ons best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Onze kenwaarden zijn: vertrouwen, laagdrempeligheid, deskundigheid.

We proberen oog te hebben voor de mens achter de patient en rekening te houden met zijn of haar specifieke situatie en medische voorgeschiedenis.

Uitgangspunt is zelf behandelen wanneer dat kan, maar ook op tijd doorverwijzen voor specialistische diagnostiek en behandeling.

Wij hebben speciaal oog voor preventie, ouderenzorg en palliatieve zorg.

In onze zorgverlening naar u proberen wij zoveel mogelijk het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt te hanteren: gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn.

Weten hoe gezond u zich eigenlijk voelt? : doe alvast de test op www.mijnpositievegezondheid.nl

Binnenkort meer over Positieve Gezondheid op deze site.

 

 

Lees Meer

Medewerkers

Marianne Kuik
Huisarts

Spreekuur
Maandagochtend, dinsdag en donderdag hele dag en vrijdagochtend

Lees meer

Eric Vingerhoets
Huisarts

Spreekuur
Maandagochtend, dinsdag en woensdag hele dag, vrijdagochtend

Lees meer

Marieke Elst
Huisarts in Opleiding
Judith Kuipers
Verpleegkundig Specialist in Opleiding
Kelly Soetens
Assistente

Dinsdag, donderdag en vrijdag hele dag

Petra Uijtendaal
Assistente

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Rosanne Stork
Assistente

Maandagmiddag

Woensdag en donderdag

Mariska van den Berg
Praktijkassistente

Maandag tot en met vrijdag

Marylene Voeten
Praktijkondersteuner Somatiek

Donderdagochtend en vrijdag

Inge Mollen
Psychologe en praktijkondersteuner GGZ

Maandag

Ceciel Strik
Diabetesverpleegkundige

1x per maand op donderdagmiddag

Monique Grundeken
Management assistente

Maandag, woensdag en vrijdag

Robert Ellenbroek
Praktijkmanager en Klachtenfunctionaris

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Meer informatie

 • Wij willen u zo goed mogelijk adviseren of behandelen, waarbij u als patient kunt vertrouwen op onze deskundigheid en onafhankelijkheid.

  Wij proberen echter zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid te stimuleren. Daarnaast gaan wij uit van uw eigen verantwoordelijkheid voor het opvolgen van adviezen, het nakomen van afspraken en controles. Samen met u als patient proberen we onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen. Dit kan betekenen dat de ene patient met keelpijn wel op het spreekuur kan komen, terwijl een andere patient met deze klacht een “zelfzorgadvies” krijgt. Door samenwerking in ons centrum met andere zorgverleners proberen wij ook complexere zorg zoveel mogelijk dicht bij huis te bieden.

  Beroepsgeheim en Medisch Dossier

  Uw medische gegevens worden door ons vastgelegd in een Electronisch Patientendossier. Zonder uw toestemming zal dit nooit worden verstrekt aan anderen. Het delen van medische gegevens met andere zorgverleners kan wel verstandig zijn. U dient hiervoor eenmalig toestemming te geven aan onze praktijk.

  Lees hieronder meer over onze Missie & Visie of kijk op onze pagina over Positieve Gezondheid

   

  Lees meer

 • Telefonische bereikbaarheid

  De praktijk is van 8.00u tot 17.00 bereikbaar; het telefoonnummer is

  Indien u onze praktijk belt, krijgt u een keuzemenu te horen. Luistert u dit vooral altijd helemaal af. Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u direct een 1 intoetsen. U wordt dan direct doorgeschakeld met een van de assistentes.

  De capaciteit van de telefooncentrale is 6 telefoontjes tegelijk. Op drukke momenten is het met 2 of 3 assistentes onvermijdelijk dat u even ‘in de wacht wordt gezet’. De telefoontjes worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst: blijf dus vooral aan de lijn. Als u de verbinding verbreekt wordt u, bij opnieuw bellen, achteraan de wachtrij geplaatst.

  Tussen 12.00u en 13.30u is de praktijk gesloten i.v.m. de middagpauze en visites van de artsen. Van 13.30u tot 14.30u houden de assistentes hun spreekuren.

  Voor korte vragen of overleg kunt u uw huisarts ook telefonisch spreken. De assistente zal uw vraag doorgeven aan de huisarts en u wordt op een later tijdstip teruggebeld.
  Voor uitslagen van onderzoeken kunt u na 13.30u met de assistente bellen.

 • Wij willen u informeren dat onze assistentes hun uiterste best doen om u zo snel mogelijk telefonisch te woord te staan op het moment dat u contact zoekt met de praktijk. Desondanks zult u af en toe problemen ervaren met de bereikbaarheid van de praktijk.

   Spreekuur op afspraak

  Het reguliere spreekuur in onze praktijk verloopt uitsluitend volgens afspraak. Meestal wordt voor een afspraak ongeveer 10 minuten uitgetrokken. Verwacht u langer nodig te hebben, geef dit dan a.u.b. van tevoren aan. De assistente kan hiermee dan rekening houden en eventueel een dubbele afspraak maken. Voor het maken van een spreekuurafspraak verzoeken wij u vriendelijk zo mogelijk vóór 10.30u te bellen. Probeer als het mogelijk is ruim van tevoren een afspraak in te plannen, dat is zowel voor uw als voor onze planning handiger.

  Spreekuurtijden

  De spreekuurtijden zijn als volgt:

  Dkt. Kuik

  • maandagochtend
  • dinsdag: gehele dag
  • donderdag: gehele dag
  • vrijdagochtend

  Dkt Vingerhoets

  • maandagochtend
  • dinsdag: gehele dag
  • woensdag: gehele dag
  • vrijdagochtend

  Dkt Van Ginkel

  • maandag: gehele dag
  • dinsdag: gehele dag
  • woensdag: gehele dag
  • vrijdag: gehele dag

  Huisbezoek

  Indien u vanwege medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen is het mogelijk een huisbezoek aan te vragen. Voor de bereikbaarheid van de huisarts is het praktischer patienten op de praktijk te ontvangen. Bovendien zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling daar aanzienlijk beter.
  Huisbezoeken worden in het algemeen aan het eind van de ochtend en het begin van de middag gedaan. Graag  aanvragen voor 10.00 uur als u voor dezelfde dag een huisbezoek wilt (spoedgevallen uitgezonderd).

 • Voor een aantal zaken werken wij  met gespecialiseerde praktijkondersteuners:

  Praktijkondersteuners Somatiek

  • Marylene Voeten:  Diabetes, Hart Vaatpreventie, Longaandoeningen, Wondverzorging, Ouderenzorg
  • Ceciel Strik Diabetesverpleegkundige

  Praktijkondersteuner GGZ / Psychologische zorg

  Zij  kunnen hulp bieden bij enkelvoudige psychische problemen, waarbij de huisarts denkt dat u aan enkele gesprekken voldoende heeft.

  • Inge Mollen psychologe en praktijkondersteuner GGZ, werkzaam op maandag
  • Johan Berg, psycholoog en praktijkondersteuner GGZ, specialisatie Jeugd; werkzaam op donderdag

  Onze praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur en maken zo nodig huisbezoeken. Verwijzing vindt plaats door de huisarts en er is regelmatig overleg over behandeling en begeleiding.

  Verpleegkundig Specialist (in opleiding)

  Vanaf september 2019 is Judith Kuipers als Verpleegkundig Specialist (VS) in opleiding (VIOS) in onze praktijk werkzaam. De verpleegkundig specialist is een nieuwe, BIG geregistreerde discipline in de huisartsenzorg. Het is de bedoeling dat de VS in de toekomst zelfstandig specifieke medische en verpleegkundige probleemgroepen kunnen diagnostiseren en behandelen. De toegevoegde waarde van de VS ligt vooral op het terrein waar deze 2 groepen elkaar raken. Judith volgt een deel van haar opleiding ook op de Centrale Huisartsenpost. De opleiding wordt verzorgd via de Fontys Hogeschool. Dkt. Vingerhoets fungeert als opleider.

 • Van 17.00 tot 8.00 uur en op zaterdag en zondag kunt u voor spoedeisende gevallen terecht bij de Centrale Huisartsen Post Tilburg. U wordt verzocht uitsluitend voor spoedgevallen van deze bereikbaarheidsdienst gebruik te maken.

  Tijdens deze diensten moet u het centrale spoednummer  085-5360300 bellen: u wordt dan automatisch doorverbonden met een centraliste die u een aantal vragen stelt om een indruk te krijgen van de aard en de ernst van het probleem. Eventueel wordt u de gelegenheid gegeven om op de centrale post een huisarts te bezoeken of wordt een visite gereden. De centralisten staan onder voortdurende supervisie van huisartsen en al hun adviezen worden door de dienstdoende huisarts gecontroleerd.

 • Recepten die worden aangevraagd voor BENU Apotheek Oranjeplein of Frankische Driehoek kunnen in het algemeen de eerstvolgende dag worden opgehaald.  Aflevering voor dezelfde dag is altijd mogelijk voor antibiotica, pijnstillers of als de huisarts dit medisch noodzakelijk acht.

  Recepten door de huisarts voorgeschreven op het spreekuur zijn dezelfde dag nog op de apotheek af te halen.

  Vraag tijdig uw herhaalrecepten aan en maak voor het aanvragen van uw herhaalrecepten a.u.b. gebruik van de telefonische receptenlijn, onze website, of de speciale herhaalservice via uw apotheek. Dat voorkomt onnodige telefoonbelasting van onze praktijk en verhoogt de bereikbaarheid.

  U dient dan rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 dagen.

  Apotheek

  BENU Apotheek Centrum aan het Oranjeplein en Frankische Driehoek zijn op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Op zaterdag is BENU apotheek Centrum geopend van 11.00 tot 13.00 uur.

 • Onze praktijk wil zo goed mogelijk inspelen op de moderne mogelijkheden van het internet en de sociale media. De veiligheid van u en van de informatie over het web staat echter voorop en moet gewaarborgd blijven. Daarom gaan de ontwikkelingen niet altijd zo snel als wij graag zouden willen.

  Mijn Gezondheid.net

  Via Mijn Gezondheidsnet bieden wij u de mogelijkheid tot het online maken van afspraken (geen dubbele afspraken), het aanvragen van herhaalrecepten, het opvragen van uitslagen en het inzien van een samenvatting van uw medisch dossier. U dient zich via de website www.MijnGezondheid.net aan te melden voor deze service.

  Sinds kort bestaan dezelfde mogelijkheden voor Smartphone of tablet via de app MedGemak .

  Daarnaast wordt voor een geselecteerde patientengroep het online dossier Gezondheidsmeter PGO uitgetest met onder meer online coaching programma’s, persoonlijk medisch dossier, extra e-consult mogelijkheden en videoconsult. Kijk voor meer informatie op de website van Gezondheidsmeter PGO. Denkt u dat het voor u geschikt zou kunnen zijn, neem contact op met de praktijk.

 • No Show Tarief

  Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend. Onze wachttijd is al lang genoeg.

  Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten in het vervolg bij u in rekening te brengen:
  Consult: EUR 10,00
  Dubbel consult: EUR 20,00

  Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

  Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. (uitzonderingen daargelaten)

 • Algemeen

  Thuisarts.nl

  Een handige site van het Nederlands Huisartsgenootschap met nuttige  en betrouwbare informatie en filmpjes over gezondheid en ziekte.

  Instructiefilmpje reiniging oogleden

  Bij chronische ooglidontsteking is de beste behandeling het consequent dagelijks reinigen van de oogleden. Hoe u dat het beste kunt doen ziet u in dit filmpje van het Oogziekenhuis Rotterdam

  Informatieve filmpjes op ziekenhuis.nl
  Op deze site van www.ziekenhuis.nl vindt u allerlei informatie over ziekenhuizen en ziektebeelden. Vooral de informatieve filmpjes over ziektebeelden en behandelingen kunnen interessant zijn. Deze filmpjes zijn opgesteld onder redactie van specialisten, huisartsen of patientenverenigingen.

  Hooikoortsradar.nl

  Het hooikoortsseizoen is weer volop begonnen. Wilt u zich goed informeren over de pollen in de lucht die u kunt verwachten, kijk dan op hooikoortsradar. Meer informatie vindt u ook op www.pollennieuws.nl

  Nordic Walking
  Nordic Walking is in Nederland een relatief nieuwe sport. Het is een ideale sport voor versterking van conditie en spieren. Ook voor mensen met medische problemen (diabetes, artrose, rugklachten, longproblemen) is het beoefenen van Nordic Walking in het algemeen geen probleem: Nordic Walking ontziet de gewrichten, zorgt voor meer spiertraining dan gewoon wandelen en kan in uw eigen tempo. Raadpleeg bij vragen of twijfel uw huisarts.

  Stoppen met roken
  Per rokende verzekerde een stoppoging vergoed. Dit houdt in dat evt. ondersteunende medicatie worden vergoed en personal coaching. Helaas voor u hebben de verzekeraars in tegenstelling tot wat hun klanten willen doen geloven hierover nog geen goede afspraken gemaakt met de huisartsen. Tot het zover is kunt u bij ons wel terecht voor een consult en een recept voor ondersteunende medicatie, maar moeten wij u voor het vervolgtraject verwijzen naar www.destopsite.nl, overigens een prima internetsite die u online begeleidt bij uw stoppoging. Kijk regelmatig op onze website of er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied.

  Handige Apps voor uw smartphone of tablet

  “Moet ik naar de dokter” app
  Ontdek het hulpmiddel dat u verder op weg helpt bij beginnende gezondheidsklachten. U krijgt direct advies over uw eigen klachten of bijvoorbeeld van uw kind. Moet u naar de dokter? De app antwoordt en weet, bij gebruik op uw smartphone, bovendien waar u bent en hoe laat het is.

  Reanimatie app van de hartstichting
  Wilt u uw reanimatiecursus opfrissen? Heeft u ondersteuning nodig bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand? Hiervoor ontwikkelde de Hartstichting de gratis Reanimatie App.

  Stappenteller / Pedometer app van Runtastic
  Runtastic Pedomter houdt elke stap die u neemt bij en laat u zien of u de aanbevolen 10.000 stappen per dag zult bereiken. Naast de genomen stappen beschikt deze app over een aantal andere statistieken, zoals afstand, tijd, calorieverbruik en stap tarief.

 • U kunt bij ons terecht voor reizigersadvisering, een medisch advies op maat voor uw vakantie of zakenreis. Als huisarts met volledige kennis van uw medische dossier kunnen wij beter dan andere, commerciele bureaus zorgen voor een individueel advies.

  Let wel: de mogelijkheid voor reizigersadvies is uitsluitend bedoeld voor patienten ingeschreven in de praktijk van dokter Kuik & Vingerhoets of de praktijk van dokter Frenken.

  Wat houdt een reisadvies in?

  • algemene adviezen t.a.v. gezondheid en hygiene
  • individuele adviezen afgestemd op uw gezondheidstoestand
  • specifieke adviezen t.a.v. vaccinaties of medicijnen
  • het geven van evt. geadviseerde vaccinaties

  Bij het reisadvies wordt rekening gehouden met uw medische gegevens samen met uw exacte reisbestemming en reisomstandigheden.

  Een reizigersadvies is geen overbodige luxe voor verre reizen. Maar ook voor landen waarvan u het niet zou verwachten (bijv. Duitsland, Oostenrijk, Scandinavie, Kroatie en Turkije) worden onder bepaalde omstandigheden vaccinaties geadviseerd. Zo komt in bepaalde bosrijke gebieden van Duitsland bijvoorbeeld een ernstige vorm van hersen(vlies)ontsteking overgebracht door tekenbeten voor.

  Het is daarom van belang dat wij over gegevens van uw reisroute, accomodatie en reisomstandigheden beschikken.

  Het reizigersadvies wordt afhankelijk van uw zorgverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

  De tarieven voor reizigersadvisering zijn als volgt:

  Voor een eenvoudig reizigersadvies geldt: 

  • Uitsluitend advies 12,50 euro p.p.
  • Advies inclusief toedienen vaccinaties e/o recept malariapreventie 20,00 euro p.p. (exclusief kostprijs vaccinaties)
  • Gezinsprijs all-in 50 euro (advies en toedienen vaccinaties, evt. recepten, exclusief kostprijs vaccinaties)

  Voor complexere reisadviezen (uitgebreide reis over diverse landen of uitgebreide medische problematiek) wordt een dubbel tarief gehanteerd. De beoordeling of het een complex advies betreft is aan dokter Kuik.

  Vult u voor het intakeformulier reizigersadvies in lever dit 2 weken voor uw afspraak in bij de balie.

  Het reizigersspreekuur wordt gesuperviseerd door dokter Kuik

  Klik hieronder voor het intake formulier reizigersadvisering

  Lees meer

Vacatures

 • Voor onze praktijk zijn wij op zoek naar een huisarts in dienstverband voor ca 1 dag per week. Wij zoeken een enthousiaste collega die een all-round huisarts wil zijn en die zich voor langere tijd aan onze praktijk wil verbinden. Speciale interessegebieden zijn welkom.

  Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met Eric Vingerhoets, huisarts via mail: e.vingerhoets@huisartsenoranjeplein.nl

Laatste nieuws

 

Coaching op Leefstijl (CoOL)

Gecombineerde Leefstijlinterventie vanaf 1-1-2019 in basispakket.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt door alle verzekeraars de zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed. Doel van deze interventie of begeleiding is mensen te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Leefstijl omvat daarbij meerdere terreinen zoals voeding, bewegen, balans spanning en ontspanning en slapen. Bij velen van ons valt daarin verbetering te halen, vooral als er ook nog eens sprake is van een verhoogd risico (bijv. bij overgewicht of diabetes mellitus, stress). De verzekeraar vergoedt een dergelijk programma, wanneer dit aan bepaalde eisen voldoet. Voorwaarde is o.a. dat er begeleiding is door een gecertificeerde leefstijlcoach en dat een erkend programma wordt aangeboden.

GLI met Leefstijlcoach nu ook in Goirle!
Omdat er zulke strenge eisen worden gesteld aan het programma en de leefstijlcoach zijn er tot nu toe maar weinig mogelijkheden om een GLI te volgen. In onze regio Midden Brabant tot voor kort alleen in Tilburg Reeshof en in Dongen. Inmiddels hebben wij voor Goirle Mevr. Gejanne Bongers kunnen vastleggen om in Gezondheidscentrum Oranjeplein vanaf mei a.s. op vrijdagmiddag met een groep van 8-12 mensen te starten met de GLI. Gejanne Bongers is diëtiste en gediplomeerd leefstijlcoach en momenteel als zodanig werkzaam in Gezondheidscentrum Reeshof in Tilburg, waar zij het GLI programma Coaching op Leefstijl verzorgt. Dit programma voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding van alle verzekeraars.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Wat doet de leefstijlcoach?
Heeft u (een hoger risico op) diabetes, hart- en vaatziekten of heeft u overgewicht? Dan kunt u zorg ontvangen van uw huisarts en praktijkondersteuner en mogelijk van de internist. Zelf kunt u echter ook heel goed uw gezondheid verbeteren door te werken aan een gezondere leefstijl. Maar dat is voor vrijwel iedereen best lastig.

Gelukkig kan een leefstijlcoach u daarbij helpen.* 
Samen werkt u stap voor stap aan een gezondere leefstijl die bij u past.

 

Lees meer

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Qualizorg