« terug naar vorige pagina

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over onze behandeling of onze benadering? Daar willen wij graag iets mee doen.

Uiteraard probeert ons hele team, huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners u zo goed mogelijk te helpen. Soms gaan zaken toch niet helemaal naar wens, is er ruimte voor verbetering of vindt u zelfs dat er echt fouten zijn begaan.

Wij horen dit graag van u, zodat wij de gelegenheid krijgen om ons te verbeteren.

Daarom willen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw klacht omgaan en wij vragen u dan ook uw klacht altijd te melden

Onze klachtenprocedure is als volgt:

 • Een klacht kan mondeling worden ingediend, maar bij voorkeur schriftelijk via het online klachtenformulier. Dit kunt u vinden onder “Diversen” in het menu boven aan de pagina.
 • Alle klachten worden serieus genomen, geregistreerd en gearchiveerd.
 • De klacht  moet schriftelijk worden vastgelegd om deze zo goed en zorgvuldig mogelijk in behandeling te kunnen nemen.
 • Diegene die de klacht aanneemt vult vervolgens een “intern registratieformulier” in en meldt uw klacht dezelfde dag bij onze klachten-functionaris dhr. R. Ellenbroek..
 • Het “klachtenformulier patient” en het “intern registratieformulier” worden apart bewaard.
 • U wordt binnen 2 werkdagen gebeld door onze klachten-functionaris om de klacht nader te bespreken, deze stuurt een ontvangstbevestiging, waarin staat dat de klacht binnen 4 weken behandeld zal worden. Zo nodig wordt een afspraak gemaakt.
 • De klachten-functionaris bespreekt de klacht met de betrokken medewerker(s).
 • Samen bepalen ze of en welke actie nodig is om de klacht af te handelen.
 • De klachten-functionaris legt dit schriftelijk vast.
 • Hij stuurt hierna een reactie met betrekking tot de klacht naar de patiënt.
 • Is de klacht naar tevredenheid van de patient opgelost, dan worden de registratieformulieren bewaard en is de klacht afgehandeld.
 • Wanneer echter de patient het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht, dan kan hij of zij zich wenden tot de klachtencommissie, de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), indienen van een klacht bij deze commissie kan via deze link