« terug naar vorige pagina

Onze praktijk

Onze werkwijze

Wij willen u zo goed mogelijk adviseren of behandelen, waarbij u als patiënt kunt vertrouwen op onze deskundigheid en onafhankelijkheid.

Wij proberen echter zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid te stimuleren. Daarnaast gaan wij uit van uw eigen verantwoordelijkheid voor het opvolgen van adviezen, het nakomen van afspraken en controles. Samen met u als patiënt proberen we onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen. Dit kan betekenen dat de ene patiënt met keelpijn wel op het spreekuur kan komen, terwijl een andere patiënt met deze klacht een “zelfzorgadvies” krijgt. Door samenwerking in ons centrum met andere zorgverleners proberen wij ook complexere zorg zoveel mogelijk dicht bij huis te bieden.

In onze benadering hanteren wij het uitgangspunt van het concept Positieve Gezondheid

Uitgangspunt bij Positieve Gezondheid is dat gezondheid uit vele facetten bestaan en niet alleen medische zaken van belang zijn. Naast lichaamsfuncties zijn ook dagelijks functioneren, meedoen, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en zingeving van belang. Veerkracht speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Het gebruik van dit uitgangspunt vraagt meer tijd van de zorgverlener en wij proberen dit zo nodig ook te bieden. Via de link kunt u meer informatie vinden over de gedachte achter het concept Positieve Gezondheid.

 

Beroepsgeheim en Medisch Dossier

Uw medische gegevens worden door ons vastgelegd in een Elektronisch Patiëntendossier. Zonder uw toestemming zal dit nooit worden verstrekt aan anderen. Het delen van medische gegevens met andere zorgverleners kan wel verstandig zijn. U dient hiervoor eenmalig toestemming te geven aan onze praktijk.

Meer over onze Missie & Visie vindt u hier.