Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

Herhaalrecepten kunt u direct aanvragen via MijnGezondheid.net  lukt dit niet bel dan naar 013-8700140 keuze 2.

MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Via deze link naar MijnGezondheid.net kunt u een vraag stellen aan uw huisarts: het zogenaamde "e-consult".

Wij streven ernaar uw vraag binnen 48 uur (2  werkdagen) te beantwoorden.

Gebruik dit alleen voor korte of kleinere vragen, voor andere zaken kunt u beter een afspraak maken of telefonisch contact opnemen met de praktijk. E-consult is uiteraard niet bedoeld voor spoedeisende problemen.

MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Heeft u een tip voor ons of een klacht? Meldt het hier via dit formulier en u helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een compliment? Dan mag u dat uiteraard ook aangeven.

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk

Moet ik naar de dokter?

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

Wij geven u direct advies.

 

Openingstijden

Vacatures

 • Voor onze praktijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste praktijkassistente voor een zwangerschapswaarneming vanaf juli 2024 voor een periode van 4 maanden (maandag en woensdag en evt andere dagen in overleg) met mogelijk uitzicht op verlenging.

  Je werkt altijd samen met 1 of 2 andere praktijkassistentes. 

  Ons team bestaat uit 3 huisartsen, 4 praktijkassistentes, 2 poh GGZ, 1 poh S, een verpleegkundig specialist en een praktijk manager. We houden van een gezellige werksfeer en zijn laagdrempelig bij overleg.

  Bij voorkeur ben je (bijna) gediplomeerd doktersassistente, heb je je bachelor geneeskunde gehaald of ben je ongediplomeerd maar bereid de opleiding doktersassistente te gaan volgen. Ervaring met Medicom is een pré. Salaris volgens CAO. 

  Heb je interesse? dan graag een reactie naar info@huisartsenoranjeplein.nl of bel de praktijk 013-8700140.

Welkom !

In onze huisartsenpraktijk doen wij ons best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Onze kenwaarden zijn: vertrouwen, laagdrempeligheid, empathie en deskundigheid.

We proberen oog te hebben voor de mens achter de patient en rekening te houden met zijn of haar specifieke situatie en medische voorgeschiedenis.

Uitgangspunt is zelf behandelen wanneer dat kan, maar ook op tijd doorverwijzen voor specialistische diagnostiek en behandeling.

Wij hebben speciaal oog voor leefstijl en preventie, ouderenzorg en palliatieve zorg.

Vanuit  het concept van Positieve Gezondheid proberen wij zoveel mogelijk uit te gaan van de mogelijkheden van u als mens (en niet zozeer als "patient" ): gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. We proberen daarmee aandacht te geven voor meerdere aspecten en dus ook meer tijd te nemen voor, met name complexere problematiek.

Weten hoe gezond u zich eigenlijk voelt? : doe alvast de test op www.mijnpositievegezondheid.nl

We proberen als zorgverleners continu te leren en onszelf te verbeteren. Uw mening vinden wij dan ook belangrijk: we horen deze graag! (Klik op de button "Tip of Klacht melden" hierboven)

 

 

Lees Meer

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Laatste nieuws

Waarnemend huisarts Thom Avontuur

Met ingang van 1 augustus 2024 zal dokter Thom Avontuur starten als huisarts in onze praktijk. Thom is afgestudeerd huisarts en heeft zijn laatste jaar van zijn specialisatie tot huisarts bij ons in de praktijk ook gedaan. Een bekend gezicht dus!

Juni 2024

Start Vlekjes en Plekjes Spreekuur

Met ingang van 19 April a.s. starten wij met een apart spreekuur voor huidplekjes en vlekjes. Dit spreekuur vindt op elke vrijdag van 15.00 tot 16.00 plaats en wordt afwisselend door 1 van de huisartsen verzorgd.

Alle klachten met betrekking tot beoordeling van huidplekjes en vlekjes worden naar dit spreekuur verwezen. De bedoeling is een snelle en korte beoordeling met z.n. het vastleggen door middel van foto’s in uw dossier.

Er is tijdens dit spreekuur geen ruimte om andere zaken te bespreken.

Op deze manier hopen wij de beoordeling van huidafwijkingen te stroomlijnen en het normale spreekuur te ontlasten. Tijdens de normale spreekuurcontacten zult u voor de beoordeling van huidplekjes dus ook voortaan naar dit spreekuur verwezen worden.

April 2024

Verpleegkundig Specialiste Judith Kuijpers bevallen van zoon Tobias

Onze verpleegkundig specialiste Judith Kuijpers is begin februari bevallen van een zoon, Tobias. Moeder en zoon maken het goed. Uiteraard is Judith de komende maanden nog met zwangerschapsverlof en wij hopen haar komende zomer weer op de praktijk te verwelkomen.

Wij wensen Judith en haar gezin veel geluk toe.

 

feb 2024

Meer informatie

 • Wij willen u zo goed mogelijk adviseren of behandelen, waarbij u als patiënt kunt vertrouwen op onze deskundigheid en onafhankelijkheid.

  Wij proberen echter zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid te stimuleren. Daarnaast gaan wij uit van uw eigen verantwoordelijkheid voor het opvolgen van adviezen, het nakomen van afspraken en controles. Samen met u als patiënt proberen we onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen. Dit kan betekenen dat de ene patiënt met keelpijn wel op het spreekuur kan komen, terwijl een andere patiënt met deze klacht een “zelfzorgadvies” krijgt. Door samenwerking in ons centrum met andere zorgverleners proberen wij ook complexere zorg zoveel mogelijk dicht bij huis te bieden.

  Beroepsgeheim en Medisch Dossier

  Uw medische gegevens worden door ons vastgelegd in een Elektronisch Patiëntendossier. Zonder uw toestemming zal dit nooit worden verstrekt aan anderen. Het delen van medische gegevens met andere zorgverleners kan wel verstandig zijn. U dient hiervoor eenmalig toestemming te geven aan onze praktijk.

  Lees hieronder meer over onze Missie & Visie of kijk op onze pagina over Positieve Gezondheid

   

  Lees meer

 • Telefonische bereikbaarheid

  De praktijk is van 8.00u tot 17.00 bereikbaar; het telefoonnummer is

  Indien u onze praktijk belt, krijgt u een keuzemenu te horen. Luistert u dit vooral altijd helemaal af. Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u direct een 1 intoetsen. U wordt dan direct doorgeschakeld met een van de assistentes.

  De telefoontjes worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst: blijf dus vooral aan de lijn. Als u de verbinding verbreekt wordt u, bij opnieuw bellen, achteraan de wachtrij geplaatst.

  Voor het maken van afspraken verzoeken wij om vóór half 11 te bellen, voor het aanvragen van een huisbezoek gelieve vóór 10uur te bellen.

  Tussen 12.00u en 13.30u is de praktijk gesloten i.v.m. de middagpauze en visites van de artsen. 

  • Voor korte vragen of overleg kunt een vraag stellen aan uw huisarts via http://mijngezondheid.net. Komt u er verder niet uit bel dan naar de praktijk dan helpt de assistente u verder. 
  • Uitslagen van onderzoeken kunt u gemakkelijk inzien in uw dossier op http://mijngezondheid.net komt u er niet uit dan kunt u met de assistente bellen.
 • Wij willen u informeren dat onze assistentes hun uiterste best doen om u zo snel mogelijk telefonisch te woord te staan op het moment dat u contact zoekt met de praktijk. Desondanks zult u af en toe problemen ervaren met de bereikbaarheid van de praktijk.

   Spreekuur op afspraak

  Het reguliere spreekuur in onze praktijk verloopt uitsluitend volgens afspraak. Meestal wordt voor een afspraak ongeveer 10 minuten uitgetrokken. Verwacht u langer nodig te hebben, geef dit dan a.u.b. van tevoren aan. De assistente kan hiermee dan rekening houden en eventueel een dubbele afspraak maken. Voor het maken van een spreekuurafspraak verzoeken wij u vriendelijk zo mogelijk vóór 10.30u te bellen. Probeer als het mogelijk is ruim van tevoren een afspraak in te plannen, dat is zowel voor uw als voor onze planning handiger.

  Spreekuurtijden

  De spreekuurtijden zijn als volgt:

  Dkt. Kuik

  • dinsdag: gehele dag
  • donderdag: gehele dag
  • Vrijdagochtend

  Dkt. Vingerhoets

  • dinsdag: gehele dag
  • woensdag: gehele dag
  • vrijdagochtend

  Dkt. Mels (waarnemend huisarts)

  • maandag: gehele dag

  Huisbezoek

  Indien u vanwege medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen is het mogelijk een huisbezoek aan te vragen. Voor de bereikbaarheid van de huisarts is het praktischer patiënten op de praktijk te ontvangen. Bovendien zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling daar aanzienlijk beter.
  Huisbezoeken worden in het algemeen aan het eind van de ochtend en het begin van de middag gedaan. Graag  aanvragen voor 10.00 uur als u voor dezelfde dag een huisbezoek wilt (spoedgevallen uitgezonderd).

 • Voor een aantal zaken werken wij  met gespecialiseerde praktijkondersteuners:

  Praktijkondersteuners Somatiek

  • Marylene Voeten:  Diabetes, Hart Vaatpreventie, Longaandoeningen, Ouderenzorg
  • Peet van Mol Diabetesverpleegkundige

  Praktijkondersteuner GGZ / Psychologische zorg

  Zij  kunnen hulp bieden bij enkelvoudige psychische problemen, waarbij de huisarts denkt dat u aan enkele gesprekken voldoende heeft.

  • Jonneke praktijkondersteuner GGZ, werkzaam op maandag en donderdag
  • Demi,  praktijkondersteuner GGZ, specialisatie Jeugd; werkzaam op woensdag middag

  Onze praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur en maken zo nodig huisbezoeken. Verwijzing vindt plaats door de huisarts en er is regelmatig overleg over behandeling en begeleiding.

  Verpleegkundig Specialist

  Vanaf september 2019 is Judith Kuipers als Verpleegkundig Specialist (VS) in onze praktijk werkzaam. De verpleegkundig specialist is een nieuwe, BIG geregistreerde discipline in de huisartsenzorg. De VS is opgeleid om zelfstandig specifieke medische en verpleegkundige probleemgroepen kunnen diagnosticeren en behandelen. De toegevoegde waarde van de VS ligt vooral op het terrein waar deze 2 groepen elkaar raken. 

 • Van 17.00 tot 8.00 uur en op zaterdag en zondag kunt u voor spoedeisende gevallen terecht bij de Centrale Huisartsen Post Tilburg. U wordt verzocht uitsluitend voor spoedgevallen van deze bereikbaarheidsdienst gebruik te maken.

  Tijdens deze diensten moet u het centrale spoednummer  085-5360300 bellen: u wordt dan automatisch doorverbonden met een centraliste die u een aantal vragen stelt om een indruk te krijgen van de aard en de ernst van het probleem. Eventueel wordt u de gelegenheid gegeven om op de centrale post een huisarts te bezoeken of wordt een visite gereden. De centralisten staan onder voortdurende supervisie van huisartsen en al hun adviezen worden door de dienstdoende huisarts gecontroleerd.

 • Recepten die worden aangevraagd voor BENU Apotheek Oranjeplein of Frankische Driehoek kunnen in het algemeen de eerstvolgende dag worden opgehaald.  Aflevering voor dezelfde dag is altijd mogelijk voor antibiotica, pijnstillers of als de huisarts dit medisch noodzakelijk acht.

  Recepten door de huisarts voorgeschreven op het spreekuur zijn dezelfde dag nog op de apotheek af te halen.

  Vraag tijdig uw herhaalrecepten aan en maak voor het aanvragen van uw herhaalrecepten a.u.b. gebruik van Mijngezondheid.net, komt u hier niet uit dan kunt u de receptenlijn inspreken (keuze 2). Dat voorkomt onnodige telefoonbelasting van onze praktijk en verhoogt de bereikbaarheid.

  U dient dan rekening te houden met een verwerkingstijd van 3 (werk) dagen.

  Omzetting medicatie door apotheek en zorgverzekeraar

  De apotheek krijgt van uw zorgverzekeraar de opdracht zoveel mogelijk het goedkoopste alternatief af te leveren van de door uw huisarts voorgeschreven medicatie. Dit is een politieke beslissing met als doel kostenbeheersing. Wij hebben daar als praktijk in principe geen invloed op. Uitsluitend wanneer u aantoonbare bijwerkingen of overgevoeligheid heeft voor het medicijn kan van deze regel worden afgeweken. Dit gaat via de apotheek volgens de opgelegde regels. Wij verzoeken u onze praktijk niet te bellen met verzoeken van deze regel af te wijken, omdat wij hier niet aan kunnen voldoen.

  Apotheek

  BENU Apotheek Centrum aan het Oranjeplein en Frankische Driehoek zijn op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.30 uur. 

 • Onze praktijk wil zo goed mogelijk inspelen op de moderne mogelijkheden van het internet en de sociale media. De veiligheid van u en van de informatie over het web staat echter voorop en moet gewaarborgd blijven. Daarom gaan de ontwikkelingen niet altijd zo snel als wij graag zouden willen.

  Bepaal binnen 1 minuut of u door de huisarts gezien moet worden. https://www.moetiknaardedokter.nl/

  Mijn Gezondheid.net

  Via Mijn Gezondheidsnet bieden wij u de mogelijkheid tot het aanvragen van herhaalrecepten, het opvragen van uitslagen en het inzien van een samenvatting van uw medisch dossier. U dient zich via de website www.MijnGezondheid.net aan te melden voor deze service.

  Sinds kort bestaan dezelfde mogelijkheden voor Smartphone of tablet via de app MedGemak .

  Daarnaast wordt voor een geselecteerde patiëntengroep het online dossier Gezondheidsmeter PGO uitgetest met onder meer online coaching programma’s, persoonlijk medisch dossier, extra e-consult mogelijkheden en videoconsult. Kijk voor meer informatie op de website van Gezondheidsmeter PGO. Denkt u dat het voor u geschikt zou kunnen zijn, neem contact op met de praktijk.

 • No Show Tarief

  Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend. Onze wachttijd is al lang genoeg.

  Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten in het vervolg bij u in rekening te brengen:
  Consult per geplande 5 minuten: EUR 5,00
  Dubbel consult vanaf: EUR 20,00

  *een normaal consult bedraagt 10 tot 15 minuten. het bedrag is afhankelijk van de geplande afspraak tijd.

  Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

  Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. (uitzonderingen daargelaten)

 • Algemeen

  Thuisarts.nl

  Een handige site van het Nederlands Huisartsgenootschap met nuttige  en betrouwbare informatie en filmpjes over gezondheid en ziekte.

  Instructiefilmpje reiniging oogleden

  Bij chronische ooglidontsteking is de beste behandeling het consequent dagelijks reinigen van de oogleden. Hoe u dat het beste kunt doen ziet u in dit filmpje van het Oogziekenhuis Rotterdam

  Informatieve filmpjes op ziekenhuis.nl
  Op deze site van www.ziekenhuis.nl vindt u allerlei informatie over ziekenhuizen en ziektebeelden. Vooral de informatieve filmpjes over ziektebeelden en behandelingen kunnen interessant zijn. Deze filmpjes zijn opgesteld onder redactie van specialisten, huisartsen of patiëntenverenigingen.

  Hooikoortsradar.nl

  Het hooikoortsseizoen is weer volop begonnen. Wilt u zich goed informeren over de pollen in de lucht die u kunt verwachten, kijk dan op hooikoortsradar. Meer informatie vindt u ook op www.pollennieuws.nl

  Nordic Walking
  Nordic Walking is in Nederland een relatief nieuwe sport. Het is een ideale sport voor versterking van conditie en spieren. Ook voor mensen met medische problemen (diabetes, artrose, rugklachten, longproblemen) is het beoefenen van Nordic Walking in het algemeen geen probleem: Nordic Walking ontziet de gewrichten, zorgt voor meer spiertraining dan gewoon wandelen en kan in uw eigen tempo. Raadpleeg bij vragen of twijfel uw huisarts.

  Stoppen met roken
  Per rokende verzekerde een stoppoging vergoed. Dit houdt in dat evt. ondersteunende medicatie worden vergoed en personal coaching. Helaas voor u hebben de verzekeraars in tegenstelling tot wat hun klanten willen doen geloven hierover nog geen goede afspraken gemaakt met de huisartsen. Tot het zover is kunt u bij ons wel terecht voor een consult en een recept voor ondersteunende medicatie, maar moeten wij u voor het vervolgtraject verwijzen naar www.destopsite.nl, overigens een prima internetsite die u online begeleidt bij uw stoppoging. Kijk regelmatig op onze website of er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied.

  Handige Apps voor uw smartphone of tablet

  “Moet ik naar de dokter” app
  Ontdek het hulpmiddel dat u verder op weg helpt bij beginnende gezondheidsklachten. U krijgt direct advies over uw eigen klachten of bijvoorbeeld van uw kind. Moet u naar de dokter? De app antwoordt en weet, bij gebruik op uw smartphone, bovendien waar u bent en hoe laat het is.

  Reanimatie app van de hartstichting
  Wilt u uw reanimatiecursus opfrissen? Heeft u ondersteuning nodig bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand? Hiervoor ontwikkelde de Hartstichting de gratis Reanimatie App.

  Stappenteller / Pedometer app van Runtastic
  Runtastic Pedometer houdt elke stap die u neemt bij en laat u zien of u de aanbevolen 10.000 stappen per dag zult bereiken. Naast de genomen stappen beschikt deze app over een aantal andere statistieken, zoals afstand, tijd, calorieverbruik en stap tarief.

 • U kunt bij ons terecht voor reizigersadvisering, een medisch advies op maat voor uw vakantie of zakenreis. Als huisarts met volledige kennis van uw medische dossier kunnen wij beter dan andere, commerciële bureaus zorgen voor een individueel advies.

  Let wel: de mogelijkheid voor reizigersadvies is uitsluitend bedoeld voor patiënten ingeschreven in de praktijk van dokter Kuik & Vingerhoets of de praktijk van dokter Frenken.

  Wat houdt een reisadvies in?

  • algemene adviezen t.a.v. gezondheid en hygiëne
  • individuele adviezen afgestemd op uw gezondheidstoestand
  • specifieke adviezen t.a.v. vaccinaties of medicijnen
  • het geven van evt. geadviseerde vaccinaties

  Bij het reisadvies wordt rekening gehouden met uw medische gegevens samen met uw exacte reisbestemming en reisomstandigheden.

  Een reizigersadvies is geen overbodige luxe voor verre reizen. Maar ook voor landen waarvan u het niet zou verwachten (bijv. Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië, Kroatië en Turkije) worden onder bepaalde omstandigheden vaccinaties geadviseerd. Zo komt in bepaalde bosrijke gebieden van Duitsland bijvoorbeeld een ernstige vorm van hersen(vlies)ontsteking overgebracht door tekenbeten voor.

  Het is daarom van belang dat wij over gegevens van uw reisroute, accommodatie en reisomstandigheden beschikken.

  Het reizigersadvies wordt afhankelijk van uw zorgverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

  De tarieven voor reizigersadvisering per persoon per nieuwe reis zijn per 2024:

  • Consult 30 euro (exclusief kostprijs vaccinaties)
  • Consult annuleringskosten 30 euro
  • Consult langverblijf/complex verblijf 40 euro (exclusief kostprijs vaccinaties)
  • Herhaalconsult/informatieconsult 20 euro
  • Geel boekje nieuw 7,50 euro

  Plan de afspraak tijdig, minimaal 6 weken voor uw reis.

  Het reizigersspreekuur wordt gesuperviseerd door dokter Kuik

  Klik hieronder voor het intake formulier reizigersadvisering

  Lees meer

 • Tijdens de vakantie van de huisarts kan het zo zijn dat u toch een afspraak heeft op het spreekuur van de assistente of de praktijkondersteuner(s). De afspraken bij de assistente of praktijkondersteuner(s) gaan gewoon door.

  Tijdens de vakantie van de huisarts is de assistente niet bereikbaar en wordt u verzocht om voor dringende medische klachten contact op te nemen met een waarnemend huisarts.

  Indien u uw afspraak wil annuleren kunt u dit inspreken op de receptenlijn. 

  Bent u benieuwd wanneer de huisarts met vakantie is? U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente.

   

Medewerkers

Marianne Kuik
Huisarts
Eric Vingerhoets
Huisarts
Thom Avontuur
Huisarts
Judith Kuipers
Verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist
Marylene Voeten
Verpleegkundige, Praktijkondersteuner Somatiek
Kelly Kroon
Verpleegkundige, Assistente
Petra Uijtendaal
Verpleegkundige, Assistente
Mariska van den Berg
Assistente
Ilona den Boer
Assistente
Heidi Broeksteeg
Praktijkmanager
Demi Moerkens
POH GGZ jeugd
Jonneke van Nunen
POH GGZ volwassenen

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent