« terug naar vorige pagina

Wij vragen uw begrip

Momenteel hebben wij te maken met personeelskrapte: van onze 4 assistentes zijn er op dit moment 2 ziek en gaat 1 binnenkort met zwangerschapsverlof. Verpleegkundig Specialist Judith is nog enkele weken met zwangerschapsverlof, maar gaat hopelijk binnenkort weer aan de slag. Huisarts in opleiding Thom Avontuur is per 1 juni afgezwaaid en komt pas per 1 augustus als vaste waarnemer terug. Een nieuwe huisarts in opleiding start met ingang van 1 September. Al met al dus minder bezetting aan de telefoon en minder spreekuur tijd. Hoewel wij naarstig op zoek zijn naar oplossingen en noodverbanden leggen waar mogelijk leidt dit onvermijdelijk tot langere wachttijden aan de telefoon maar ook voor het spreekuur. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Het leidt echter ook nogal eens tot gemopper aan de telefoon of onvriendelijke gesprekken. Wij kunnen dit best begrijpen, zeker als er sprake is van ongerustheid. Geeft dat ook vooral aan als daar sprake van is, soms kunnen we die voor u wegnemen.  U maakt het ons en uzelf het gemakkelijkst als gesprekken op een rustige en respectvolle manier gevoerd worden. Dan houden wij het allemaal het langste vol!

Bij voorbaat dank!