« terug naar vorige pagina

Hervatting reguliere zorg vanaf 20 april 2020

Vanaf maandag 20 april zijn we de reguliere huisartsenzorg in onze praktijk geleidelijk weer aan het oppakken. Gezien de huidige omstandigheden zullen we daarbij nog wel speciale voorzorgsmaatregelen met het oog op hygiëne en beperking van de contacten in acht nemen. 

Naast algemene hygiëne is het belangrijkste dat we de patiënten met Corona-achtige klachten gescheiden houden  (koorts, spierpijn, hoest, keelpijn, benauwdheid, oogontsteking, pijn op de borst, geur- of smaakverlies, diarree of buikpijn) van patiënten zonder deze klachten.  De assistente zal u daarom altijd vragen naar de aanwezigheid van deze klachten. Wanneer u al op de praktijk bent en wij constateren dat u dit soort klachten heeft, zult u een mondkapje krijgen.

Hieronder leggen we e.e.a. verder uit.

Algemene maatregelen:

  • De praktijkdeur is gesloten, als u de praktijk wilt bezoeken dient u eerst telefonisch contact op te nemen voor een afspraak. De assistente bepaalt door wie u eventueel op het spreekuur wordt gezien (zie onder).
  • De wachtkamer wordt zo min mogelijk gebruikt (maximaal 4 personen op aangewezen plekken). Wacht u buiten in de auto of op het Oranjeplein tot u door uw behandelaar wordt gebeld op het afgesproken tijdstip. U wordt opgehaald bij de praktijkdeur boven.
  • Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten met de handgel uit de dispenser die u bij binnenkomst ziet staan.
  • Kom alleen of hooguit met één begeleider indien noodzakelijk en verlaat de praktijk zo snel weer als mogelijk wanneer u klaar bent.
  • Uw behandelaar benadert u met mondkapje en evt. handschoenen. Indien u hoest kan het zijn dat u zelf een mondkapje krijgt van de assistente.
  • Respecteer de algemene adviezen en houdt minimaal 1,5 meter afstand tenzij de arts of assistent u anders aangeeft.
  • Er worden slechts 4 consulten per uur gepland, 10 minuten voor het consult en 5 minuten voor het ophalen van de patiënt en het desinfecteren van de gebruikte materialen.

Consulten of visites

In verband met de beperkte capaciteit gelden voor consulten en visites de volgende regels:

  • Alleen actuele klachten of problemen worden in behandeling genomen. Controles zonder klachten worden vooralsnog uitgesteld of deels telefonisch uitgevoerd.
  • Bij klachten die zouden kunnen passen bij CORONA infectie (koorts, spierpijn, hoest, keelpijn, benauwdheid, oogontsteking, pijn op de borst, geur- of smaakverlies, diarree of buikpijn) dient u dit altijd aan te geven, ook als u voor iets anders een afspraak heeft of wilt.
  • De aard van de klacht bepaalt door welke hulpverlener u wordt gezien in een consult of visite. Dit wordt door assistente in nauw overleg met huisarts ingepland. Bij twijfel wordt u teruggebeld.

Kwetsbare ouderen

Deze worden zoals afgelopen weken door de huisarts, onze praktijkondersteuner of verpleegkundig specialist gebeld of bezocht.

Klachten van spieren of gewrichten, huidklachten, kleine ongevalletjes of verwondingen

Hiervoor wordt u ingepland op het spreekuur van de verpleegkundig specialist.

Kleine verrichtingen zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, wondcontroles, bloeddrukcontrole op verzoek huisarts

Hiervoor wordt u ingepland op het spreekuur van de assistente.

Overige klachten zoals klachten van de buik, problemen met plassen, ontlasting en menstruatieklachten; hoofdpijnklachten, krachtsvermindering, moeheid etc.

Hiervoor wordt u ingepland op het spreekuur van de huisarts of de huisarts in opleiding.

Psychische klachten

Hiervoor wordt u ingepland op het spreekuur van de huisarts. U kunt uitsluitend via de huisarts een afspraak maken met de psycholoog of praktijkondersteuner GGZ

DBC’s zoals cardiovasculair risico, hoge bloeddruk, diabetes, astma of copd

Deze afspraken worden langzaam weer opgestart. DBC’s astma of copd laten langer op zich wachten. Uw praktijkondersteuner neemt telefonisch contact op voor controle of maakt een nieuwe afspraak.

 

Geleidelijk aan hopen wij het aanbod weer te kunnen opvoeren tot normaal.

Wij hopen op uw begrip.